Tayfun Türkaslan

Doç. Dr.Tayfun Türkaslan
Estetik Cerrah -

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olarak , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında İngiltere’de St James Seacroft University Hospital çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Yavuz Selim Hastanesine Plastik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Burada 16 ay çalıştıktan sonra eski adıyla Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi şimdiki adıyla Bezm-i alem Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 7 yıl çalıştı. 2010 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Buradaki görevinden ayrılıp kendi kurduğu Estetikport Estetik Cerrahi’de profesyonel olarak hastalarına hizmet vermeye başladı.

Dr Tayfun Türkaslan yurtiçi ve yurt dışı kongreleri düzenli olarak takip ederek, güncel ve bu alandaki yenilikleri takip etmektedir. Dr Tayfun Türkaslan’ın uluslar arası kongrelerde bilimsel sunumları, pek çok uluslararası dergide yayınlanmış bilimsel makaleleri mevcuttur.

Üyesi olduğu meslek kuruluşları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, ISAPS(Internatonal Society of Aesthetic Plastic Surgery) sayılabilir.

1994- TIP DOKTORU; İzmir Ege Tıp Fakültesi

 

2001- UZMAN DOKTOR;İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 

2010- DOÇENT DOKTOR;Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi-Üniversitesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Is HBOT treatment effective in recovering zone of stasis? An experimental

immunohistochemical study.

Turkaslan T, Yogun N, Cimşit M, Solakoglu S, Ozdemir C, Ozsoy Z.

Burns. 2009 Sep 17. [Epub ahead of print]

 

A2. The helix flap for circular skin defects: case reports.

Turkaslan T, Ozsoy Z,  Dayıcıoglu D.

European Journal Of Plastıc Surgery. 2009   August; 32(4):195.

 

A3. Subperiosteal dissection of the lower third of the face for enhancement of the

face-lift effect.

Ozsoy Z, Turkaslan T.

Aesthetic Plast Surg. 2009 Jan;33(1):117.

 

A4. A novel approach to cleft lip nose deformity: posterior dome graft technique.

Turkaslan T, Turan A, Yogun N, Ozsoy Z.

J Craniofac Surg. 2008 Sep;19(5):1359.

 

A5.  Dorsal V-Y advancement flap for amputations of the fingertips.

Ozyigit MT, Turkaslan T, Ozsoy Z.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007;41(6):315.

 

A6. Protective effects of carvedilol on ischemia-reperfusion injury in rat epigastric

island  skin flaps.

Özyigit MT, Turkaslan T, Ertugrul Ö, Ertugrul B, Çevikbaş U, Özsoy Z.

European Journal of Plastic Surgery. 2007; 30(3):129.

 

A7. Reconstruction of lower half defects of the nose with the lateral nasal artery

pedicle   nasolabial island flap.

Turan A, Kul Z, Turkaslan T, Ozyiğit T, Ozsoy Z.

Plast Reconstr Surg. 2007 May;119(6):1767.

 

A8. Ultralate metastasis of cutaneous melanoma.

Ozsoy Z, Ozyigit MT, Turkaslan T, Gulluoglu MG.

Dermatol Surg. 2006 Oct;32(10):1287.

 

A9. Uses of scapular island flap in pediatric axillary burn contractures

[correction of  conractures].

Turkaslan T, Turan A, Dayicioglu D, Ozsoy Z.

Burns. 2006 Nov;32(7):885.

 

A10.Reconstruction of the anterior  surface of the ear using a postauricular

pull-through   neurovascular island flap.

Turan A, Turkaslan T, Kul Z, Isler C, Ozsoy Z.

Ann Plast Surg. 2006 Jun;56(6):609.

 

A11.Use of adhesives in cleft palate  surgery: a new flap fixation technique.

Turkaslan T, Ozcan H, Dayicioglu D, Ozsoy Z.

J Craniofac Surg. 2005 Jul;16(4):719.

 

A12.An easy way to mark anatomic structures for surgical photography.

Turkaslan T, Dayicioglu D, Ozsoy Z, Ozyigit MT.

Plast Reconstr Surg. 2005 Jun;115(7):2171.

 

A13.Use of the Van Buren dilator for insulin-induced lipodystrophy.

Kul Z, Turkaslan T, Ozsoy Z.

Plast Reconstr Surg. 2005 Jun;115(7):2167.

 

A14.Combined intraoral and nasal approach to Tessier No:0 cleft with bifid nose.

Turkaslan T, Ozcan H, Genc B, Ozsoy Z.

Ann Plast Surg. 2005 Feb;54(2):207.

 

A15.Metastatic bronchogenic  carcinoma of the hand.

Turkaslan T, Ozyigit MT, Ozcan H, Ozsoy Z, Turgut H.

Plast Reconstr Surg. 2004 Nov;114(6):1679.

 

A16.A sponge model for flap surgery.

Turkaslan T, Ozsoy Z, Ozcan H.

Plast Reconstr Surg. 2004 Nov;114(6):1667.

 

A17.Surgical glove finger pieces for hair separation.

Turkaslan T, Ozsoy Z.

Plast Reconstr Surg. 2004 Aug;114(2):621.

 

A18.Use of nasal prosthesis for anesthesia in head and neck surgery.

Turkaslan T, Erkalp K, Dayicioglu D, Ozsoy Z.

Plast Reconstr Surg. 2004 Aug;114(2):610.

 

A19.An easy method for defatting large full-thickness grafts.

Turkaslan T, Dayicioglu D, Ozsoy Z.

Plast Reconstr Surg. 2004 Jul;114(1):275.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Homodigital V-Y advancement and rotation flap for fingertip injury.

Kul Z, Turkaslan T, Ozyigit T, Ozsoy Z.

6th European Trauma Congress.

May 16-19. 2004 Prague / Chech Republic.

 

B2. Eine neue methode der wiederherstellung ausgedhnter

unterlippendefekte: Dreischichtige funktionelle rekonstruktion

Turkaslan T, Isler C, Özcan H, Özsoy Z.

42. Jahrestagung der Österreichischen gesellshaft für Plastische,

Asthetische und     Rekonstruktive Chirurgie.

7-9 Oktober 2004 Innsbruck / Österreich.

 

B3. Reconstruction of anterior surface of the ear using a postauricular

pull-through    neurosensorial island island flap.

Turan A, Turkaslan T, Kul Z, Isler C, Ozsoy Z.

10th Congress ESPRAS

August 30th – September 3rd 2005 Vienna.

 

B4. Ein neues Decubituskonzept: Rekonstruktion mit der deepithelialisierten

“pouche” lappenplastik.

Türkaslan T, İsler C, Turan A, Özsoy Z.

44.Jahrestagung Der Österreichhischen Gesellschaft für Platische, Asthetische

und    Rekonstruktive  Chirurgie.

12-14. Oktober 2006. Vienna

 

ULUSLARARASI  POSTER BİLDİRİLER

 

B5. Volar V-Y advancement and rotation flap in fingertip reconstruction.

Kul Z, Turkaslan T, Ozsoy Z.

E.S.P.R.A.S European appointed 6th Panhelenic Congress of the

Plastic Reconstructive and aesthetic surgery.

October 1-5,2003 Athens /Greece.

 

B6. Reduction mammaplasty with central pedicle and vertical scar technique.

Ozcan H, Gozu A, Turkaslan T, Genc B, Ozsoy Z.

E.S.P.R.A.S European appointed 6th Panhelenic Congress of the

Plastic Reconstructive and aesthetic surgery.

October 1-5,2003 Athens /Greece.

 

B7. Single stage reconstruction of wide defects in the nasal and nasoorbital regions

with nasoorbito-facial V-Y advancement flaps.

Ozcan H, Turkaslan T, Gozu A, Haspolat Y, Kul Z, Ozsoy Z.

E.S.P.R.A.S European appointed 6th Panhelenic Congress of the

Plastic Reconstructive and aesthetic surgery.

October 1-5,2003 Athens /Greece.

 

B8. A case report: An interesting hand tumor, metastatic bronchogenic carcinoma

to   phalanx.

Turkaslan T, Ozyigit T, Ozcan H, Ozsoy Z.

E.S.P.R.A.S European appointed 6th Panhelenic Congress of the

Plastic Reconstructive and aesthetic surgery.

October 1-5,2003 Athens /Greece.

 

B9. A case report: A combined intraoral approach to Tessier No:0 cleft with bifid nose.

Turkaslan T, Ozcan H, Genc B, Ozsoy Z.

E.S.P.R.A.S European appointed 6th Panhelenic Congress of the

Plastic Reconstructive and aesthetic surgery.

October 1-5,2003 Athens /Greece.

 

B10.Auflösen der axillaren verbrennungs kontrakturen mit dem skapularen lappen

im kindesalter.

Turkaslan T, Ozcan H, Isler C, Ozsoy Z, Turan A.

42. Jahrestagung der Österreichischen gesellshaft für Plastische,

Asthetische und     Rekonstruktive Chirurgie.

7-9 Oktober 2004 Innsbruck / Österreich.

 

B11.Autolegene leistenlappen in der leistenhernienchirurgie.

Turkaslan T, Isler C, Ozsoy Z, Dayıcıoglu D.

42. Jahrestagung der Österreichischen gesellshaft für Plastische,

Asthetische und     Rekonstruktive Chirurgie.

7-9 Oktober 2004 Innsbruck / Österreich.

 

B12.A rat fascial flap for repair of abdominal wall defect.

Ozyigit MT, Turan A, Kul Z, Turkaslan T, Ozsoy Z.

10th Congress ESPRAS

August 30th – September 3rd 2005 Vienna.

 

B13.Neovaginal reconstruction with the vulvo-perineo-gluteal skin flap

(modified O’Brien technique)

Ozcan H, Turkaslan T, Isler C, Dayıcıoglu D, Ozsoy Z.

10th Congress ESPRAS

August 30th – September 3rd 2005 Vienna.

 

B14.Anatomie der glutealfalte und rekonstruktion mit dem glutealfatenlappen.

Türkaslan T, Isler C, Turan A, Gayretli Ö, Sahino K.

44.Jahrestagung Der Österreichhischen Gesellschaft für Platische, Asthetische

und    Rekonstruktive  Chirurgie.

12-14. Oktober 2006. Vienna Österreich

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ………YOK……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Foley catheter stabilisation of unstable isolated zygomatic arch fracture:report

of a case.

Şenyuva C, Yücel A, Türkaslan T.

Türk Otolarengoloji arşivi. 1997 35(3-4):83.

 

D2. Ağız tabanını tutan maliğn tümörler: 20 klinik olgunun irdelenmesi.

Şenyuva C, Aydın Y, Yücel A, Güzel MZ, Türkaslan T, Mındıkoğlu AN.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 1997 28(1):24.

 

D3. Kronik pilonidal sinüs zemininde gelişmiş epidermoid karsinom: iki olguda gözlenen

nadir bir komplikasyon.

Yücel A, Aydın Y, Türkaslan T, Yıldırım İ, Pekmezci S, Hız M.

Türk Plastik Cerrahi dergisi 1999 7(3):180.

 

D4. Deprem yaralılarına plastik cerrahi açısından yapılacak tedavi prensipleri ve

Marmara-99 depremi tecrübesi.

Türkaslan T, Çetinkale O, Yücel A, Aydın Y, Altıntaş M.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2000 8(2):99.

 

D5. Baş boyun yerleşimli arterio-venöz malformasyonlarda selektif embolizasyon destekli

cerrahi girişimler.

Aydın Y, Türkaslan T, Şenyuva C, Işlak C, Koçer N, Altıntaş M.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2001 9(1):1.

 

D6. Diyabetik ayak yaralarında temel tedavi ve bakım prensipleri.

Türkaslan T.

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2003  1(3): 173.

 

D7. Diyabetik ayak yaraları.

Türkaslan T, Altıntaş M.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2004 12(1):51.

 

D8. Diyabetik ayak perfüzyon değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçlara etkisi.

Türkaslan T, Altıntaş M.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2004 12(2):95.

 

D9. Klippel-feil sendromu: damak yarıklı bir olgunun sunumu.

Türkaslan T, Özyiğit MT, Gözü A, Özsoy Z.

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2004  2(1): 47.

 

D10.Yarık dudak burnu deformitesinde gecikmiş onarım ve sekonder girişimler.

Türkaslan T, Özyiğit T, Dayıcıoğlu D, Özsoy Z.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2008 16(1):4.

 

D11.Nadir bir doğumsal tümör: sakrokoksigeal teratom olgu sunumu.

Türkaslan T, Akkuş AM, Akpınar C, Özsoy Z, Özay P.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2008 39(2):76.

 

D12.Karpal tünel sendromuna neden olan ilginç bir kas anomalisi.

Özsoy Z, Türkaslan T, Akpınar C, Yoğun N.

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2008  6(1): 37.

 

D13.Mandibula kayıplarının serbest fibula flebi ile onarımı.

Türkaslan T, Akkuş AM, Akpınar C, Özsoy Z.

Haseki Tıp Bülteni. 2008 46(1):22.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ağız tabanınıtutan malign tümörler: 14 klinik olgunun irdelenmesi.

Şenyuva C, Aydın Y, Yücel A, Güzel Z, Türkaslan T, Yıldırım İ, Mındıkoğlu A.N.

17. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi.

20-25 Eylül 1995, Girne/ Kıbrıs.

 

E2. The rheological changes of blood after electrical trauma.

Senel O, Özdemir S, Cetinkale O, Turkaslan T, Dursun S.

Inetrnational I. Europan Appointed 20. National Congress of the Turkish society of          Plastic surgeons.

03-06 September 1998, İstanbul/Turkey.

 

E3. Elektrik yanığı sonrası kan reolojisindeki değişiklikler üzerinde antioksidan

tedavinin    etkisi.

Şenel O.N, Çetinkale O, Özdemir S, Türkaslan T, Yücel A.

21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

30 Eylül- 3 Ekim 1999 Kuşadası.

 

E4. Deprem yaralılarına plastik cerrahi açısından yapılacak tedavi prensipleri ve

Marmara-99 depremi sonrası kliniğimizde tedavi edilen hastalar.

Türkaslan T, Çetinkale O, Yücel A, Şenel A, Çaycı C, Altıntaş M.

21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

30 Eylül- 3 Ekim 1999 Kuşadası.

 

E5. Periorbital bölgenin metal yanıkları.

Yıldırım İ, Aydın A, Türkaslan T, Arslan A.

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

27-30 Eylül 2001 İstanbul.

 

E6. Rinofima cerrahisinde 120 yıllık yöntem.

Yıldırım İ, Aydın Y, Erdinç B, Türkaslan T, Güzel Z.

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

27-30 Eylül 2001 İstanbul.

 

E7. Yarık dudak burun deformitesine estetik cerrahi yaklaşımlarımız.

Türkaslan T. Özcan H, Özsoy Z, İşler C.

8. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi.

18-24 Haziran 2004 İstanbul.

 

E8. Bası  yaralarında deneyimlerimiz ve geç sonuçlar.

Türkaslan T, Özyigit T, Yogun N, Gözü A, Özcan H, Özsoy H.

I. Uluslararası katılımlı yara bakımı kongresi.

16-18 Kasım 2006 Antalya.

 

E9. Velofaringeal yetmezliğin önlenmesinde, damak onarımına katkılar.

Özcan RH, Dayıcıoğlu D, Türkaslan T, Genç B, Özsoy Z.

27.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.

14-17 Eylül 2005 Konya.

 

E10.Vulvo-perineo-gluteal flepler ile vaginal rekonstrüksiyon.

Özcan H,Özsoy Z, Dayıcıoğlu H, Türkaslan T.

27.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.

14-17 Eylül 2005 Konya.

 

E11.Bilateral dudak yarıklarının tedavisinde “Mulliken yötemi” ve deneyimlerimiz.

Türkaslan T, Turan A, Dayıcıoğlu D, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E12.Geç dönem yarık dudak burunun tek aşamalı tedavisi.

Türkaslan T, Özcan H, Özyiğit T, Dayıcıoğlu D, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E13.Memede şekil bozukluğu yapan ön aksiller kıvrım yanık kontraktürleri.

Türkaslan T, Turan A, Dayıcıoğlu D, Özyiğit T, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E14.Karvedilolün rat epigastrik ada flebi modelinde iskemi-reperfuzyon hasarına

karşı   koruyucu etkileri.

Özyiğit MT, Türkaslan T, Özsoy Z, Ertuğrul Ö, Çevikbaş U.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E15.Boyun kontraktürlerinin bilobe omuz-boyun flebi rekonstrüksiyonu.

Özcan H, Türkaslan T, Genç B, Özsoy Z, Dayıcıoğlu D.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E16.Ratlarda yanık staz alanına hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi.

Türkaslan T, Yogun N, Öztürkmen C, Solakoğlu S, Cimşit M, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E17.N-asetil Sistein ve Vitamin-E’nin  el cerrahisi olgularında ko turnikesine

bağlı oluşan iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesindeki etkisi.

Özyiğit MT, Türkaslan T, Akkuş A.M, Özsoy Z, Yangın Z, Arıcı H, Çevikbaş U.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E18.Büyük terör yaralanmalarında plastik cerrahinin rolü.

Türkaslan T, Akkuş AM, Özdemir A, Yoğun FN, Baygöl EG, Özpur MA, Özsoy Z.

30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Antalya.

ULUSAL POSTER BİLDİRİLER

E19.Metastases of testicular choriocarcinoma to the hand.

Türkaslan T, Yücel A, Erdinç B, Çınar C.

Inetrnational I. Europan Appointed 20. National Congress of the

Turkish society of  Plastic surgeons.

03-06 September 1998, İstanbul/Turkey.

 

E20.Baş boyun yerleşimli arteriovenöz malformasyonlarda selektif embolizasyon

destekli cerrahi girişimler.

Şenyuva C, Türkaslan T, Aydın Y, Işlak C, Koçer N, Altıntaş M.

21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

30 Eylül- 3 Ekim 1999 Kuşadası.

 

E21.Elin epiteloid sarkomu: nadir görülen ve geç tanı konulan bir patoloji.

Türkaslan T. Yücel A, Demirkesen C, Altıntaş M.

21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

30 Eylül- 3 Ekim 1999 Kuşadası.

 

E22.Kronik pilonidal sinüs zemininde gelişmiş epidermoid karsinom:

iki olguda gözlenen nadir bir komplikasyon.

Yücel A, Türkaslan T, Akbilen D, Seradjmir M, Pekmezci S, Hız M.

21. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 

30 Eylül- 3 Ekim 1999 Kuşadası.

 

E23.İnkomplet dudak ve yarık dudak burun deformitesinde nazal taban yükseltilmesi.

Türkaslan T, Özcan H, İşler C, Özsoy Z, Özyiğit T.

26.Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi.

21-25 Eylül 2004 Ankara.

 

E24.Parmak ucu yaralanmalarında dorsal V-Y ilerletme flebi.

Özyiğit T, Türkaslan T, Kul Z, Turan A, Özsoy Z.

26.Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi.

21-25 Eylül 2004 Ankara.

 

E25.Ultra-geç karaciğer metastazlı maliğn melanom.

Özsoy Z, Özyiğit T, Türkaslan T, Haspolat Y.

26.Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi.

21-25 Eylül 2004 Ankara.

 

E26.Jinekomastide tedavi algoritmamız ve operasyon öncesi değerlendirmenin önemi.

Türkaslan T, Özsoy Z, Özyiğit T.

9. Estetik plastik cerrahi derneği Ulusal kongresi ve rinoplasti kursu

11-15 Mayıs 2005 İstanbul.

 

E27.Komplike bir el amputasyonunun sonuçları.

Türkaslan T, Özyiğit T, Akkuş AM, Özsoy Z.

10. El ve üst ekstremite cerrahisi kongresi.

25-28 Mayıs 2006 Antalya.

 

E28.Median  sinir motor dalda bası yapan fibrolipom olgusu.

Türkaslan T, Özyiğit T, Yoğun N, Özsoy Z.

10. El ve üst ekstremite cerrahisi kongresi.

25-28 Mayıs 2006 Antalya.

 

E29.Akut  el travmaları : tip, lokalizasyon, insidans.

Akkuş A, Dayıcıoğlu D, Türkaslan T, Özsoy Z.

10. El ve üst ekstremite cerrahisi kongresi.

25-28 Mayıs 2006 Antalya.

 

E30. Yarık dudak burun deformitesinde geç dönem maksillofasiyal deformitenin

düzeltilmesinde üst dudak kas-skar flebinin yeri.

Türkaslan T, Özsoy Z, Özcan H, Özyiğit T.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu

16-19 Mart 2006 İstanbul.

 

E31.Primer çene kist ve tümörleri.

Özyiğit MT, Gözü A, Özcan H, Türkaslan T, Özsoy Z, Yoğun N.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E32.Dudak damak yarıklarındaki deneyimlerimiz.

Özyiğit MT, Türkaslan T, Gözü A, Özcan H, Yoğun N, Özsoy Z, Özdemir A.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E33.Tek taraflı tam olmayan dudak yarıklarında “Nazal sill augmentasyonu”

Türkaslan T, Dayıcıoğlu D, Yoğun N, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E34.Dev kist dermoit sakral olgularında faysakutan gluteus flebi ile onarım.

Özyiğit MT, Eryılmaz R, Şahin M, Türkaslan T, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E35.Bilateral uyluk flebi ile iki aşamalı skrotum onarımı.

Türkaslan T, Özyiğit T, Yoğun N, Özsoy Z.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

 

E36.Bası yaralarındaki deneyimlerimiz.

Özyiğit MT, Türkaslan T, Gözü A, Özcan H, Özsoy Z, Yoğun N.

28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

20-23 Eylül 2006 Ankara.

E37.Alt ekstremite yaralanmalarında deneyimlerimiz.

Özdemir A, Gözü A, Yoğun F, Dayıcıoğlu D, Türkaslan T, Özsoy Z.

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

 

E38.Yüz kırıklarında deneyimlerimiz.

Yoğun F, Gözü A, Özdemir A, Dayıcıoğlu D, Türkaslan T, Özsoy Z.

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

 

E39.Bir erkek olguda ihmal edilmiş meme karsinomu.

Türkaslan T, Özdemir A, Yoğun FN, Özsoy Z

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Antalya.

 

E40. Yele boyun görünümüne yol açan nadir bir olgu: Noonan Sendromu.

Türkaslan T, Özdemir A, Yoğun FN, Özsoy Z.

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Antalya.

 

E41.Kulak arkasında tek taraflı dev keloid olgusu.

Türkaslan T, Yoğun FN, Özdemir A, Özsoy Z, Turgut H.

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Antalya.

 

E42.Ratlarda gastrointestinal sistem yoluyla ilaç uygulmada güvenilir bir yöntem.

Özyiğit MT, Türkaslan T, Akkuş AM, Akpınar C, Özsoy Z.

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Antalya.

 

E43.Yüz germe etkisinin artırılmasında, yüz 1/3 alt bölgesinde subperiostal

diseksiyonun kullanımı.

Özsoy Z, Türkaslan T, Yoğun N.

12. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal kongre ve vücut şekillendirme kursu.

15-18 Haziran 2008 İstanbul.

 

E44.Gömülü meme başının tedavisinde periareolar, flep ve keseağzı sutur

yönteminin kombinasyonu.

Özsoy Z, Türkaslan T, Gözü A, Akpınar C.

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-21 Ekim 2009 Adana.

 

E45.Parmakta kompartman sendromuna yola açan ilginç bir yaralanma.

Yoğun FN, Duygu Ç, Türkaslan T, Akpınar C, Özsoy Z.

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-21 Ekim 2009 Adana.

 

E46.Yarık dudak damakta farklı bir sınıflandırma yöntemi.

Özdemir A, Türkaslan T, Yoğun FN, Özpur MA, Özsoy Z.

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-21 Ekim 2009 Adana.

Tayfun Türkaslan Kimdir?

Türkiye ve İngiltere’de çeşitli çalışmalara imza atan estetik cerrahi uzmanı Tayfun Türkaslan, yılları aşkın tecrübesi ve referanslarıyla estetik çözümler alanında önde gelen isimler arasında yer alıyor.

Tayfun Türkaslan'ın Uyguladığı Operasyonlar Hangisidir?

Başta badem göz estetiği olmak üzere göğüs büyütme, penis estetiği, liposuction olmak üzere birçok estetik operasyonda öncü kabul edilen Tayfun Türkaslan her geçen gün kendisini geliştirerek hizmet kataloğunu genişletiyor.

Tayfun Türkaslan Tecrübeleri Nelerdir?

Yurtiçi ve yurtdışı birçok akademik çalışmanın yanında uluslarası müşteri kitlesine sahip olan Tayfun Türkaslan’ın geçmiş çalışmalarına bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.