Kaş Kaldırma – Alın Germe – Şakak Germe

alin-germe-estetigi

Alın Germe

Alın ve kaşlar, yüz ifadesi açısından yüzdeki en etkili kısımlardır.  Gözler ve alın tek başına kişinin mutlu, meraklı, şüpheli, endişeli, kızgın ve düşünceli olup olmadığını gösterir.  Yüzdeki başka hiçbir kısım bu derece sessiz iletişimi sağlayamaz.

Aynı şekilde, yaşlanmakta olan düşük kaşlara sahip ve derin kırışıklıkları olan bir alın da kişiyi yorun veya kızgın gösterebilir.  Neyse ki, alın germe, aynı zamanda kaş kaldırma olarak da bilinir, etkili bir sonuç doğurabilir ve yüzün gençleştirilmesinde en güçlü seçeneklerden biridir.

İyi Haber: Alın Germenin İyileştirebilecekleri

Alın germe, kaş pozisyonunuzu, göz kapağı torbaları, yatay alın kırışıklıklarını ve çatık kaş çizgisini iyileştirecektir .

Kaşın Pozisyonu

Parmağınızı kaşınızın üzerine koyunuz ve içeri kemiğe doğru bastırınız.  Gözün üstündeki kemik çıkıntının pozisyonunu hissediniz.  Eğer kaşınızın pozisyonu idealse göz çukurunuzun kemiksi çıkıntısının üzerinde olacaktır.  Eğer aşağıya inmişse, ya çıkıntının üstünde ya da altında kalacaktır.  Aynaya bakarken baş ve işaret parmağınızı alnınıza koyunuz ve alın derinizi kemikten yukarı doğru itiniz.  Alın germe uygulamasının etkisini göreceksiniz.  Alın germe, kaşlarınızı bu kemiksi çıkıntıyla aynı hizaya getirecek ya da daha da yukarı kaldıracaktır.

Düşük kaş pozisyonunun iki sebebi vardır: yaş ve genetik.  Yaşlandıkça derimiz ve yumuşak dokular elastikiyetini kaybeder.  Bu onları yerçekimine karşı daha savunmasız yapar.  Fakat yaşlanma kaşların düşük olmasının tek sebebi değildir.  Bazı kişiler düşük kaşları kalıtımsaldır.  Bu olgular genellikle otuzlu yaşlarında alın germeye başvururlar.

Göz Kapağı Torbaları ve Aldatıcı Üst Göz Kapağı Fazlalığı

Göz kapağı torbası, göz kenarının yakınlarında kaşla göz kapağı derisinin katlanmasına verilen addır.  Gözlere torbalanma görüntüsü verdikleri için bu ad verilmiştir.  Aynada yüzünüze bakınız.  Eğer göz kapağı torbalarınız varsa parmağınızla alnınızı kaldırdığınızda iyileşmeyi fark edeceksiniz.

Alın Germeyle İlgili İyi Haberler

•Kaşlarınız kaldırılabilir.

•Göz kapağı torbaları azaltılabilir.

•Aldatıcı üst göz kapağı fazlalığı iyileştirilebilir.

•Yatay alın çizgileri yumuşatılabilir.

•Kaşlar arasında ki çatık kaş çizgisi iyileştirilebilir.

Kaşları kaldırmak için parmaklarınızı kullandığınızda bütün üst göz kapağınızdaki deri fazlalığında iyileşme olduğunu fark edeceksiniz.  İyileştiği görülen üst göz kapağının oranına aldatıcı fazlalık adı verilir çünkü gerçekte fazla deri değildir – sadece kaşlar düştüğü zaman fazlalıkmış gibi görülür.  Estetik cerrahınız, üst göz kapaklarınızı ve alnınızı incelediğinde üst göz kapağı probleminizin ne kadarının bu aldatıcı deri fazlalığından kaynaklandığını (alın germe ile çözümlenir) ve ne kadarının gerçekten de deri fazlalığından kaynaklandığını (göz kapağı ameliyatı ile çözümlenebilir) söyleyecektir.  Bu size alın germe mi, göz kapağı ameliyatı mı yoksa her ikisine de mi ihtiyaç duyduğunuza karar vermenizde yardımcı olacaktır.

Yatay Alın Çizgileri

Aynaya baktığınızda kaşlarınızı kaldırınız ve alnınızda oluşan kırışıklıklara bakınız.  Bu kırışıklıklar defalarca mimik olarak kaş kaldırmanızın direkt bir sonucudur.  Kaşlarınız yaşınızla birlikte düştüğünde alın kaşınızı daha fazla kullanmaya başlarsınız ve problem zaman içerisinde daha da büyür.  Alın germe kaşları kaldırır, alın kaslarını rahatlatır ve yatay çizgilerinizi azaltır.  Eğer düşük kaşlarınız ve derin yatay alın çizgileriniz varsa, muhtemelen yorgun görünüyorsunuzdur ve görüntünüzü alın germeyle iyileştirebilirsiniz.

Çatık Kaş Çizgileri

Aynaya baktığınızda kaşlarınızı çatmaya veya kızgın görünmeye çalışınız.  Kaşlarınızı aşağı ve burnunuza yani içe doğru çekeceksiniz, çizgiler ve kaşlarınızın arasında dikey kırışıklıklar oluşacaktır.  Bunlara çatık kaş çizgileri adı verilmektedir.  Eğer oturmuş çatık kaş çizgileriniz varsa, bunları kaşlarınızı çatmadan da görebilirsiniz çünkü bunlara sebep olan kırıştırıcı kaslar tekrar edilmesinden dolayı şartlanmışlardır.  Buna bilinçsiz kaş çatma denilir çünkü istenilmeyen bir kızgınlık ifadesi verir. Alın germe, kaş çatmayla sorumlu kasları azaltmayı amaçlar ve dolayısıyla kaşlar arasındaki dikey kırışıklıklar azalır ve kızgın görüntü ortadan kaybolur.

Kötü Haber: Alın Germenin iyileştiremeyecekleri

Alın derisini germek ve değiştirmek üç farklı cerrahi teknikle gerçekleştirilir: endoskopik, koronal ve derialtı.  Her birini avantajları ve dezavantajları vardır.  Siz ve cerrahınız, hangi avantajlarının sizin için önemli ve hangi dezavantajlarının kolaylıkla kabul edilebilir olmasına bakarak en uygun olanını seçeceksiniz.

Bazı cerrahlar bu üç teknikten birinde değişiklik yapmakta veya iki tekniği birleştirmektedir.  Genellikle bu tür yaklaşımlar (bu bölümde anlatılanlar gibi) birden fazla isme sahiptir ki bu da hastaların kafalarını karıştırır.  Eğer estetik cerrahınız bilmediğiniz bir terim kullanırsa kendisinden açıklamasını rica ediniz.

Endoskopik Germe

Endoskopik alın germe hafif kaş düşüklüklerinde en yaygın olarak kullanılan tekniktir.  Endoskopik cerrahi doktorunuzun bu uygulamayı bir silgi başı kadar minik ve derinizin altına yerleştirilen bir kamera ile takip edebilmesini sağlar.  Cerrah, saç çizgisinin arkasında gizlenecek şekilde dört ila altı adet küçük kesi açar.  Kaş çatmadan sorumlu kaslar kısmen giderilir.  Sonra deri kafanın üzerinde geriye kaldırılır.  Yeni yerinde iyileşene kadar derinin ihtiyaç duyduğu geçici destekten emin olabilmek için bazı cerrahlar kafatasına sondaj delikleri veya küçük vidalar yerleştirebilirler.  Son olarak, deriye sabitlemek için vidaların etrafından veya deliklerin içerisinden dikiş atarlar.  Eğer metal vidalar kullanılmışsa iki hafta sonra muayenehanede çıkarılırlar.  Eğer kaynayabilen vidalar kullanılmışsa birkaç ay içerisinde deriye kaynayacaktır.

Endoskopik germe pek çok belirgin avantaja sahiptir.  Büyük kesilerden kaçınılır.  Kafa derisinde geçici uyuşukluk (ki koronal germe sonrasında her zaman meydana gelir) gibi bir problem oluşmaz.  Genellikle, endoskopik germeden sonra kırışıklıklarınızda yüzde 50 ila 75 iyileşme bekleyebilirsiniz.  Üstelik kalıcıdır.

Endoskopik alın germenin aynı zamanda dezavantajları da bulunmaktadır.  Saç çizginizi yaklaşık yarım cm. yukarı çekebilir ki bu alnı geniş olanlar için problem olabilir.  Sondaj ve vida yerleştirilmesi güvenli olmasına rağmen bazı kişler bu fikre sıcak bakmamaktalardır.  Aynı zamanda, frontalis isimli alın kası değiştirilmediği için, alın ifadelerini çok kullanan hastalarda mimikler en az seviyede etkilenir.  Kaşları aşırı düşük veya derin kırışıklıkları olanlar muhtemelen endoskopik germeden hayal kırıklığına uğrayacaklardır çünkü diğer seçeneklere kıyasla etkisinin daha az ve kısa süreli olduğunu göreceklerdir. Bu tip hastaların durumu cerrahla tartışıp, şakak germe prosedürünün ilave edilip edilemeyeceğini bilmeleri gerekir. Şakak germe ile endoskopinin yetersiz kaldığı durumları daha ileri aşamada çözmek mümkündür.

Genellikle, alın bölgesinde az ve orta dereceli yaşlanma gösteren bununla birlikte orta veya düşük saç çizgisine sahip olgularda  endoskopik çözümler faydalı olacaktır..

Koronal Germe (Taç germe)

Koronal alın germede, kesi kafanın üstünden bir kulaktan bir kulağa uzanır.  Alın kası (frontalis kası) ve kırıştırıcı kaslar cerrahi olarak zayıflatılırlar.  Cerrah daha sonra bir-iki cm genişliğinde ve bazen de daha fazla deriyi çıkarır.

Tek Başına Çatık Kaş Çizgileri

Eğer çatık kaş çizgilerinden rahatsızsanız fakat düşük kaşlarınız da yoksa, cerrahınız üst gözkapağı kesileriyle bu çatık kaş çizgilerine yol açan kırıştırıcı kaslarınızda değişiklikler yapabilir.  Bu özellikle üst gözkapağı ameliyatını da düşünenler için yararlıdır.

Koronal germelerin pek çok avantajı vardır.  Kırışıklıklara ve kaş çatmaya neden olan derin yatay kırışıklıklara sebep olan frontalis kası da dâhil bütün kaslar değiştirilir.  Vida kullanmak zorunlu değildir ve etkisi endoskopik teknikten daha uzun süre devam eder çünkü deri fazlalığı geriye ve yukarıya kaldırılmaktansa ortadan kaldırılır.  Genellikle yara izi kalın telli saçları olanlarda belli olmaz.  Bu teknik herkeste kullanılabilir fakat özellikle aşırı düşük kaşlı, derin alın kırışıklıkları olan ve düşük saç çizgisine sahip bayanlar için uygundur.

Koronal germeler pek çok dezavantajı da beraberinde getirir.  Kafanın üstünde yara izinin arkasında uyuşukluk ve kaşıntı altı ay boyunca devam eder.  Yara izi uzundur dolayısıyla ince telli saça sahip bayanlar için uygun değildir.  Endoskopik germede olduğu gibi saç çizgisi ameliyattan sonra yukarı çıkarılacaktır ki bu düşük saç çizgisine sahip kişiler için avantajken yüksek olanlar için durum tam tersidir.  Genellikle, ileri derecede alın sarkması ve orta veya düşük saç çizgisin sahip olgular diğer iki tekniğe nazaran bu uygulamayı tercih etmektedirler.

Derialtı Germe

Derialtı germe için gerekli olan kesi hemen saç çizgisinin altındadır.  Derialtı germenin pek çok avantajı vardır.  Çünkü kesi saç çizgisinin önündedir dolayısıyla deri alınırken saç çizgisi yukarıya çekilmez.  Koronal germenin tersine, kafanın üst kısmındaki duyu sinirleri ayrılmaz ve uyuşukluk ve kaşıntı gibi problemler nadiren görülür.  Yatay kırışıklıklardaki iyileşme inanılmazdır tıpkı koronal germede olduğu gibi.

En büyük dezavantajı saç çizgisinde belli olan yara izidir ki bu da saçlarını geriye tarayan bayanlar için endişe vericidir.  Yara izi belli belirsiz olacak kadar iyileşebilir fakat bu ne tahmin edilebilir ne de garanti verilebilir.  Bu uygulamada kullanılan tekniğin detaylarından dolayı, derialtı germede endoskopik veya koronal germeye kıyasla deri sirkülasyonundan ödün verilir.  Bu yüzden, sigara içenler iyileşme süreçlerinde diğer tekniklere nazaran bu teknikle daha fazla problemle karşılaşabilirler ve ameliyattan önce muhakkak sigarayı bırakmaları gerekmektedir.

Geniş alınları olan ve saç çizgisinde yara izini kabul etmeye istekli hastalar diğerleri yerine bu tekniği tercih edebilirler.

Komplikasyonlar

Eğer ameliyatınızı iyi bir estetik cerrah yapacaksa, hem uygulamanız hem de iyileşme süreciniz muhtemelen olaysız geçecektir.  En iyi durumlarda bile, yine de, komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Burada belirtilen spesifik komplikasyonların dışında, her uygulamada görülebilecek genel komplikasyonlar görülebilir, bunları ayrı bir başlık altında ilerleyen bölümlerde anlatacağım.

Beklenmesi Gerekenler

•Anestezi: Sedasyon veya genel.

•Ameliyat yeri: Muayenehane veya hastane

•Ameliyatın süresi: otuz ila doksan dakika.

•Kalma süresi: Ayakta tedavi (aynı gün taburcu).

•Konforsuzluk: Azdır; bir ila dört gün boyunca reçeteli ilaç kullanmaya hazırlıklı olunuz.  Bazıları sadece basit ağrı kesiciler kullanmaktadır.

•Ödem ve morarma: on gün içerisinde iyileşir.  Kafanızı sürekli yüksekte tutarak ve sık sık buz uygulayarak ödemi azaltabilirsiniz.  Geçici olarak gözlerde morluk görülebilir.

•Sargılar: Bir ila üç gün içerisinde alınacaktır.

•Dikişler: Yedi ila on gün içerisinde alınır.  Eğer cerrahınız kafatasınıza metal vidalar yerleştirmişse (endoskopik germe için), iki ila dört hafta içerisinde alınırlar.

•Kontakt lensler: Bir hafta içinde kullanılabilir.

•Makyaj: Üç ila beş gün içerisinde yapılabilir.

•Halk içine çıkma: Yedi ila on dört gün, makyaj yardımıyla.

•İş: Üç gün içerisinde kendinizi dönmeye hazır hissedebilirsiniz fakat görüntünüz kısıtlayıcı faktör olacaktır.

•Egzersiz: İki hafta sonra devam edilebilir.

•En son hali: İki ila dört hafta içinde görülür.

•Sonuçların Kalıcılığı: Yaşa, kaş düşüklüğünün derecesine, alın kırışıklıklarının derinliğine ve kullanılan tekniğe bağlı olarak alın germe uygulamanız genellikle on ila on beş yıl olmakla beraber beş ila yirmi yıl kadar devam etmektedir.

Alın Felci

Alnın bir tarafının felç olması yüzde birden daha az hastada görülmektedir.  Genellikle geçicidir ve birkaç ay içerisinde tüm hareketler geri kazanılır.

Kaşlarda Asimetri

Alın germeden sonra, yeni kaş pozisyonunuzda bir taraf diğer taraftan daha yukarıda görünebilir.  Çoğu durumda, asimetri ameliyattan önce de mevcuttur.  Bu yüzden de, cerrahınızla her hangi bir asimetri olup olmadığını tartışmanız ve ameliyattan önce tahakkuk etmeniz gerekmektedir.  Asimetri iki şekilde çözümlenebilir.  İlk seçenek cerrahınızın her iki kaşınızı da aynı seviyede kaldırmasıdır.  Bu ideal bir yöntem olarak görülebilir fakat yıllardır asimetrik kaşlarınıza bakmaya alıştıysanız, ki durum genellikle bu şekildedir, o zaman yeni simetrik görüntünüze alışmakta zorluk çekebilirsiniz.  Daha öncede belirttiğim  gibi herkes asimetriktir.  Asimetrinizi korumak bu yüzden daha makul bir seçenektir.

Sürekli Saç Kaybı

Koronal veya endoskopik germenin sonrasında yara izinin olduğu bölgede küçük saç dökülmeleri meydana gelebilir.  Eğer saçınız yeniden çıkmazsa saçınızı bu bölgeye doğru tarayabilir veya dökülmüş bölgeyi doldurmak için saç ektirebilirsiniz.  Büyüklüğüne bağlı olarak, cerrahınızdan bu kel bölgeyi  tamamen almasını da rica edebilirsiniz.

Uyuşukluk

Daha önce de açıklandığı üzere, koronal germeden sonra kafanın üzerinde geçici bir uyuşukluk beklenir.  Bütün alnın uyuşması, yine de, duyu sinirlerinizin zarar görmesi durumunda her teknikte görülebilir.  Bu sinirler gözün üst tarafından direkt olarak alın kemiğinden çıkarlar ve kaş çatma kaslarının içinden geçerler.  Ameliyat esnasında, kaş çatma kasları alındığından veya düzenlendiğinden dolayı bu sinirler cerrahınız ne kadar dikkatli veya tecrübeli olursa olsun gerilme, kesilme veya yanma riski taşırlar.  Uyuşukluk geçici veya kalıcı olabilir.

Erken Nüksetme

Erken nüksetme, kaşlarınızın birkaç ay içerisinde tekrar düşmesi anlamına gelir.  Bu herkeste görülebilir fakat ameliyat sırasında alnınız yanlış bir şekilde askıya alındıysa endoskopik germeden sonra daha çok görülebilir.  Vidalar ve sondaj delikleri artık genellikle kullanıldığı için, bu problem daha az görülmektedir.  Erken nüksetme genellikle koronal veya derialtı alın germeden sonra görülmez.

Belirtiler

Her uygulamada olduğu gibi, harekete geçmeden önce muhtemel belirtilerin farkında olmalısınız.

Doğal Olmayan Bir Yüz İfadesi

Eğer kaşlarınız doğal seviyelerine uygun olarak kaldırılmadıysa, doğal olmayan görüntüler meydana gelebilir.  Kaşlar yapay bir yüksekliği kaldırılmış olabilir ki bu da size şaşkın bir ifade verir.  Eğer kaşlarınızın iç kısmı dış kısmından daha fazla kaldırılmışsa o zaman da üzgün görünürsünüz.  Eğer dış kısımları iç kısımlarından daha fazla kaldırılmışsa tuhaf veya fesat bir görüntünüz olabilir.  Kaşlar ayrık olabilir ki bu da aralarında doğal olmayan bir boşluk yaratır.  Bu problemlerin bazıları yeni bir müdahaleyle giderilebilir fakat diğerleri için aynı durum söz konusu değildir.  Bu problemleri önlemenin en iyi yolu iyi ve tecrübeli cerrahlar arasından uygun olanı seçmektir.

Yara İzinin Belirgin Olması

Derialtı germe uygulandığında, eğer saçınızı geriye tarayarak kullanırsanız yara izi belli olacaktır.  Eğer kâkül kullanmak istemiyorsanız bu teknikten kaçınınız.

Yüksek Saç Çizgisi (Geniş Alın)

Eğer yüksek bir saç çizginiz varsa ve derialtının dışında bir tekniği seçerseniz, saç çizginiz daha da yukarı çıkacak ve doğal olmayan bir görüntü oluşacaktır (Şekil 3-5).  Bu derialtı germeyle önlenebilir.

Kas Çıkıntıları

Ameliyat sonrasında kaşlarınız arasında ve burnunuzun üstünde küçük yumuşak çıkıntılar oluşabilir.  Bunlar düzeltme kaş ameliyatlarıyla veya Botoks enjeksiyonlarıyla düzeltilebilir.

Estetik Cerrahınıza Sorulacak Sorular

Gözkapağı ameliyatına da ihtiyacım var mı?

Benim durumumda hangi tekniği tavsiye edersiniz?

Eğer endoskopik cerrahi planlanıyorsa, kaşlarımın yeni pozisyonunu nasıl koruyacaksınız?

Kaş asimetrimi düzeltebilir misiniz?

Kesiler nerede olacak?

Maliyet – Fiyat

Fiayat seçilecek hastaneye, cerrahın tecrübesine, alınacak hizmetin kalitesine göre değişir.Estetik cerrahide stadart fiyatları yakalamak mümkün değildir.  Araştırdığınızda çok farklı rakamlar duyduğunuzda şaşırmayınız. Maalesef cerrahi zanaatı birebir tecrübeyle alakalıdır. Bağlı olduğunuz toplumun ortalama  alım gücü üzerindeki fiyatlar her zaman sorgulanmalıdır. Cerrahınız fahiş fiyat talep ediyorsa zaten gerekli tecrübeye sahip değildir. Eğer mali durumunuz istenen fiyatı karşılamıyorsa biraz daha bekleyip-sabredip para biriktirdikten sonra tecrübeli hekimde ameliyat olmayı düşünebilirsiniz. Önemli olan sakin ve heycansız olarak karar almaktır.

Memnuniyet

Pek çok estetik cerrahi uygulamasında olduğu gibi, alın germe sonrası memnuniyet beklentilere ve iyileşme oranına bağlıdır.  İleri seviyede kaşları düşmüş ve derin kırışıklıkları olanlar muhtemelen daha aza belirgin yaşlanma gözlemlenen kişilerden daha fazla değişiklik göreceklerdir.  Başlanılan nokta ne olursa olsun, herkes kaş pozisyonunda, yatay alın kırışıklıklarında ve kaş çatma çizgilerinde iyileşme göreceklerdir.  Alın germe göz torbalarını da iyileştirdiği için aynı zamanda üst göz kapakları da daha iyi görüneceklerdir.  Yine de, bazı hastalar abartılmış beklentilerden, komplikasyonlardan, belirtilerden veya alın sarkmasının tekrar nüksetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramaktalardır.  Beklentileri gerçekçi olanların çoğu sonuçlardan oldukça memnun kalmaktalardır.

Düşüncelerin Sonuçlandırılması

Yaşlanmakta olan bir üst yüz size istemeden yorgun veya kızgın bir ifade verebilir.  Alın germe uygulaması kaşları kaldırmayı ve görüntünüzü yumuşatmak için altındaki kaslarda değişiklikler yapılmasını içerir.  Probleminizin şiddetine, alın genişliğinize ve saç stilinize bağlı olarak, pek çok teknikten bir tanesi seçilebilip ihtiyacınıza göre düzenlenebilir.

Bütün yüz gençleştirme uygulamaları arasında, alın germe bir insanın genel görüntüsünde en önemli etkiye sahip olabilir.

İpuçları

•Ameliyatınızdan iki hafta önce aspirin ve diğer anti-enflamatuar ilaçları almayı bırakınız.  Doktorunuzla bütün reçeteli olmayan ilaçlarınızı dahi konuşunuz.

•Eğer hafif veya orta dereceli bir kaş düşüklüğünüz ve yatay kırışıklıklarınız varsa en uygun olanı endoskopik germedir.

•Eğer ileri derecede kaş düşüklüğünüz ve derin kırışıklıklarınız varsa en uygun olanı koronal germedir.

•Eğer geniş bir alnınız varsa ve saçlarınızı öne doğru kullanıyorsanız en uygun olanı derialtı alın germesidir.

•Eğer geniş bir alnınız varsa ve kâkül kullanmak istemiyorsanız veya saç çizginizde bir yara izi kabul etmiyorsanız kaş kaldırma fikrini aklınızdan çıkarınız.

•Ameliyattan öncesine kıyasla endoskopik veya koronal germeden sonra alnınızın daha geniş görüneceğini unutmayınız.

•Alın germe göz torbalarınızı veya kaz ayaklarınızı düzeltmeyecektir.  Şakak germeyi mutlaka işleminize ekletin.

•Ödemi azaltmak için, ameliyattan sonraki birkaç gün yatar koltukta veya kafanız yastıklarla yükseltilmiş bir şekilde uyuyunuz.  Sık sık buz kompresi uygulayınız!

Tayfun Türkaslan’ın çalışmalarını Facebook, İnstagram veya Youtube sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

    Doç. Dr. Tayfun Türkaslan'a Sorun