Gözleri Gençleştirme Gözkapağı Ameliyatı ve Gözkapağı Estetiği

goz-kapagi-estetigi

Gözkapağı ameliyatı, estetiği veya blefaroplasti, batı ülkelerinde en yaygın olan estetik uygulamalardan üçüncüsüdür.  Gözlerin iletişimimizin merkezinde olduklarını düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değildir.  Konuşurken, birbirimizin gözlerine bakarız. Birbirimizi daha iyi anlamak istediğimizde, soru sorduğumuzda ve cevap aradığımızda diğer insanın gözlerine bakarız. Dolayısıyla gözlerin nasıl göründüğü önem taşımaktadır.  Ama gözkapağı ameliyatının başarabileceği değişikliklere göz atmadan önce gözkapağı ameliyatının estetik amacını anlamak bize yardımcı olacaktır.

İdeal Gözkapağı

Estetik olarak ideal gözkapağı, üst kapak gözbebeğinin etrafındaki renkli halka olan irisin hemen üstünde kalacak şekilde olmalıdır.  Alt kapak ise irisin alt kenarının hemen üstüne denk gelmelidir.  Bundan dolayı, düz baktığınızda gözün beyaz kısmı ne irisin altından ne de üstünden görünmemelidir.

İyi Haber: Gözkapağı Ameliyatının İyileştirebilecekleri

Çoğu estetik gözkapağı ameliyatı, gözkapaklarında görülen torbaları veya şişkinliği gidermek için uygulanır, bazen de kapak pozisyonunu değiştirmek için işlemler yapılır.

Gözkapaklarındaki Deri Fazlalığı (Sarkık Gözkapakları)

Gözkapaklarındaki deri fazlalığı, yorgun ve ağır bir görüntü oluşturur.  Aynaya bakınız ve gözlerden birini kapatıp diğerini açık bırakınız.  Baş ve işaret parmaklarınızı kullanarak kapalı gözünüzün üst kapağındaki ekstra deriyi iki parmağınız arasında tutun.  Gözünüz kapalıyken baş ve işaret parmaklarınızın arasında kolaylıkla çimdiklediğiniz deri miktarı kabaca bir gözkapağı ameliyatıyla üst gözkapağınızdan alınabilecek deri miktarıyla aynıdır.  Alt gözkapağında bulunan deri fazlalığı, eğer varsa, özel bir harekete gerek olmadan görülebilir.

Gözkapaklarındaki Yağ Çıkıntıları (Şişkin Gözkapakları), Göz torbaları

Göz küresinin çevresinde yağ olması normaldir.  Fakat zamanla bu yağ gözkapaklarına doğru çıkıntı yapabilir ki bu da sarkıklığa neden olarak gözlerinizin altında morluklara ve gölgelere sebep olur.  İlginçtir ki, bunun kilo alımıyla bir bağlantısı yoktur ve kilo verilmesi de durumu düzeltmeyecektir.  Sebebi tamamen genetik ve yaşlanmadır.  Gözkapağı ameliyatı ile yağı gidermek sarkıklığı azaltacak ve şişlikten kaynaklanan koyu gölgeleri giderecektir.

Aynaya bakarak bir gözünüzü kapayınız.  Kapalı olan üst gözkapağınıza nazikçe bastırarak o gözün üst ve altındaki deriyi izleyiniz.  Eğer bastırdığınız sırada, kapalı gözünüzün alt veya üstünden deri şişkinliği görülüyorsa o zaman muhtemelen çıkıntı yapmakta olan yağ, gözkapaklarınızın sarkmasına neden oluyordur ve gözkapağı ameliyatı esnasında yağın alınmasından fayda görürsünüz.

Gözkapağı Ameliyatı İle İlgili İyi Haberler

•Üst ve alt gözkapaklarında bulunan yağ fazlası, torbalar giderilir.

•Gözlerdeki yağdan kaynaklanan sarkıklık iyileştirilir.

•Gevşek üst gözkapakları sıkılaştırılır.

•Sarkık alt gözkapakları sıkılaştıılır.

Düşük Üst Gözkapakları

Aynaya bakınız.  Üst gözkapaklarınızın alt kısmına dikkatle bakınız.  Daha önce de belirtildiği gibi, irisin hemen üst kısmında kalmalıdır.  Gözbebeğinin üzerinden irisin büyük kısmını görebilmeniz gerekir, fakat en üst kısmını değil .  Eğer üst gözkapağınızın kenarı irisin üst kısmından fazlasını kapatıyorsa, diğer bir deyişle daha alt konuma yerleşiyorsa o zaman sarkık gözkapaklarınız var demektir .  Estetik cerrahlar bu duruma gözkapağı düşüklüğü adını verirler.

Bazı durumlarda, düşüklük o kadar şiddetlidir ki üst gözkapağının kenarı gözbebeğine taşarak görüşü etkiler.  Üst gözkapağında sarkıklık olanlara genellikle yorgun veya gözlerinin küçük göründüğü söylenir.  Gözkapağı sarkmasının en yağın sebebi gözü açık tutmakla sorumlu olan levator kasının zayıflaması veya kopmasıdır.

Gevşek (Kendini Salmış) Gözkapakları

Aynaya bakarak alt gözkapağınızın üst kısmının nasıl durduğuna dikkatle bakınız.  Daha önce de belirtildiği gibi, irisin tam alt kenar çizgisinde bitiyor olmalı ki irisin altından hiç göz beyazı görülmesin.  Eğer durum böyle değilse, gevşek alt gözkapaklarınız vardır veya estetik cerrahların tabiriyle kendini salmış alt gözkapaklarını bulunmaktadır.  Eğer gevşeklik azsa kuru göz semptomları oluşabilir fakat kapaklar normal görünecektir.  Eğer gevşeklik aşırıysa, kuru göz semptomları rahatsızlık verici olabilir ve kapaklar sarkık görünür.  Aşırı gevşek alt gözkapakları irisin altına düşer ve gözbebeği ile kapak arasından beyaz kısım

Alt gözkapağınızın pozisyonu normal görünse bile yine az veya orta derecede gevşekliğiniz olabilir.  Eğer alt gözkapağınızı parmağınızla aşağı doğru çektiğinizde gözkapağınız göz küresini yakalamakta gecikiyorsa o zaman az veya orta dereceli bir gevşeklik mevcut demektir.  Gözkapağınızın anında geri gitmesi gerekir, eğer gecikme oluyorsa en azından az da olsa gevşeklik mevcut demektir.  Eğer alt gözkapağınızla göz küresini yakalamak için gözünüzü kırpmanız gerekiyorsa o zaman gevşeklik en az orta seviyededir.

Gevşeklik önemli bir konudur, çünkü ameliyat sonrası kuru göz sendromu ile geliebilir.  Gevşekliğin her derecesi ameliyattan önce tespit edilmelidir.  Tedavi edilmeyen gevşeklik alt gözkapağı ameliyatı sonrasında daha kötüye gidebilir.  Gevşekliği gidermek için, gözkapağı ameliyatınız esnasında kantopeksi adında bir uygulama yapılabilir.  Alt gözkapaklarınızı sıkılaştırmak üzere dikiş atılmasını gerektirir – sarkıklığı önler ve kuru göz semptomlarını engeller.  Cerrahınız, bu uygulamaya ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için gözkapağı pozisyonunuzu ve gerginliğinizi değerlendirmeye almalıdır.  Eğer kantopeksi öneriliyorsa, kabul etmelisiniz, fakat gözlerinizin geçici olarak çekik görüneceği için daha uzun bir iyileşme sürecine de hazırlıklı olunuz.

Kaş Çatma Çizgileri

Kaşlarınızın arasındaki çatma çizgileri üst gözkapağı ameliyatı esnasında düzeltilebilir.  Eğer bu sizin için bir sorunsa cerrahınızdan üst gözkapağı uygulaması sırasında kaş çatmaya sebep olan kırıştırıcı kaslarınızda değişiklik yapması isteyebilirsiniz.

Kötü Haber: Gözkapağı Ameliyatının İyileştiremeyecekleri

Her ameliyatta olduğu gibi, gözkapağı ameliyatının da başarabileceklerinin sınırları vardır.  Gözkapağı ameliyatınızdaki memnuniyetinizden emin olmak için düzeltebileceği problemlerin yanında düzeltemeyecekleri olduğunun da farkında olmanız aynı ölçüde önemlidir.

Koyu Renkli Halkalar 

Gözlerin altındaki koyu renkli halkalar gölgeden veya derinin renginin solmasından kaynaklanıyor olabilir.  Eğer koyu renkli halkalarınız, şişkin yağların sebep olduğu gölgelerden dolayıysa, gözkapağı ameliyatı yardımcı olacaktır.  Eğer derinin renginin solmasından kaynaklanıyorsa sadece gözkapağı ameliyatı yetmeyecektir.

Koyu renkli halkalarınızın renk solması mı yoksa gölgelerden mi kaynaklandığını belirlemek için gözkapaklarınızı aynada inceleyiniz.  Uzun ve işaret parmaklarınızı kullanarak alt gözkapağınızı gerip aşağı ve yukarı doğru geriniz.  Eğer koyu renkli halkalar kayboluyorsa o zaman alt gözkapaklarındaki yağ birikmesinden dolayı oluşan gölgelerden dolayı meydana gelmektedirler ve alt gözkapağı ameliyatı ile iyileştirilebilirler.  Eğer koyu renkli halkalar duruyorsa, sebep renk solmasıdır ve gözkapağı ameliyatı ile iyileştirilemezler.  Kimyasal peeling veya cilt soyma bazen renk solmasını iyileştirebilmektedir.

Yanak Torbaları

Yanak torbacıkları, gözkapaklarının hemen altında yanakların üstünde bulunan şişkin alanlardır.  Genellikle şişkin gözkapakları ile karıştırılırlar çünkü bu ikisi birbirine çok yakınlardır.  Şişkinliğin gözkapağı yağından mı yoksa yanak torbalarından mı kaynaklandığını belirlemek için bir gözünüzü kapayınız.  Kapalı olan gözkapağınızın üzerinden göz kürenize hafifçe bastırınız.  Basınca tepki olarak gözkapağı yağı şişerken yanak torbalarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Çok yakın olmalarına rağmen, tedavileri açısından dünyalar kadar farklılardır.  Gözkapağı yağı gözkapağı ameliyatı ile alınırken yanak torbaları için aynı durum söz konusu değildir.  Bunlar için pek çok tedavi yöntemi kullanılmışsa da hiç biri güvenilir ya da tutarlı sonuçlar vermeyi başaramamıştır.  Yanak torbaları şişmeden kaynaklanır ve şişme de genellikle (birkaç istisna hariç) ameliyatın iyileştirebildiği bir şey değildir.

Gözyaşı Olukları

Gözyaşı olukları, bazı olguların iç göz kenarından yanaklarına kadar olan kırışıklıklardır.  Gözkapağı ameliyatı direkt olarak gözyaşı oluklarını etkilememesine rağmen üzerlerinde çıkıntı yapmakta olan gözkapağı yağının alınması sıklıkla eskiye kıyasla daha az belirgin hale getirmektedir: eğer tepe alçaltılırsa vadi o kadar derin gözükmez.  Gözyaşı olukları dolgu malzemeleriyle giderilebilir.

Kazayağı 

Kazayağı, gözlerin dış kenarlarında bulunan ve gözkapağı ameliyatıyla iyileştirilemeyecek minik kırışıklıklardır.  Bu kırışıklıklara cerrahi olmayan yollarla müdahale edilebilirler.(Botox)

Son yıllarda   göz kasının ilgili bölümünün cerrahi olarak sinirden uzkalştırılması ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir.

Aldatıcı Deri Fazlalığı

Her şey ne kadar da kolay olurdu eğer üst gözkapaklarınızda gördüğünüz bütün deri fazlası sadece deri fazlası olsaydı.  Genellikle durum biraz farklıdır.  Çoğu durumda, kaşlar düşerek üst gözkapaklarında bulunan deri fazlalığı problemine katkıda bulunurlar.

Üst gözkapağı probleminizin ne kadarının düşük kaşlarınızdan kaynaklandığını belirlemek için parmaklarınızı kullanarak kaşınızı göz kürenizin üzerindeki kemiğe doğru çekiniz .  Bu sayede, üst gözkapaklarınızda net bir iyileşme fark edeceksiniz.  Bu hamleyle görmüş olduğunuz iyileşme miktarına aldatıcı fazlalık adı verilir, çünkü üst gözkapağı fazlalığından değil düşük kaşlardan kaynaklanır.

Alnınızdaki deriyi kaldırdığınızda gözkapağı derisinde bir miktar fazlalık görmeye devam edeceksiniz yine de alnınızı desteklemeden yaptığınız zamankinden daha az miktarda görünecektir.  Görmüş olduğunuz deri fazlalığı gözkapağından kaynaklanır ve gözkapağı ameliyatı ile iyileştirilebilir.

Bu egzersizi birkaç kez tekrar etmeye değer çünkü üst gözkapağındaki deri fazlalığı aslında fazlalık değildir.  Yüzde on ila doksan arasında sebep gözkapağı fazlalığı iken geri kalanı düşük kaştan kaynaklanacaktır.  Bu yüzde herkes için değişmektedir.  Cerrahınız sizin deri fazlalığı ile aldatıcı deri fazlalığı oranını ameliyattan önce belirleyecektir ki gözkapağı ameliyatı, alın germe veya her ikisinden de bekleyebileceğiniz değişken iyileşmeyi anlamanıza yardımcı olsun.  Kısacası, gevşek bir alnınız ve gözkapağı derisi fazlalığınız varsa, gözkapağı ameliyatı sadece gerçek fazlalığa bağlı olan oranı iyileştirecek ve kaş kaldırma ameliyatı ise sadece düşük kaşlardan kaynaklanan bölümü iyileştirecektir

Ameliyat 

Gözkapağı ameliyatı oldukça bireyseldir, kişye özeldir.  Bazı kişiler üst gözkapakları için ameliyatı uygun görürlerken bazıları alt gözkapaklarını ve bazıları da her ikisini tercih ederler.  Bazılarının derisinin alınmasına, bazılarının yağlarının alınmasına ve bazılarınınsa her ikisine de ihtiyaçları vardır.  Bazıları alt kapaklarının sıkılaşmasını ister, bazıları üst kapakların kaldırılmasını ve bazıları da her ikisini ister.  Estetik cerrahınız daha önce açıkladığımız hareketlerle bunları belirler.  Ameliyatınız sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde yapılmalıdır.

Üst Gözkapağı Ameliyatı

Üst gözkapağı ameliyatı deri fazlalığını almak üzere yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir.  Ortaya çıkan yara izi üst gözkapağı kırışıklıklarınıza karışır ve iyileştiği zaman fark edilemez hale gelir .  Bu kesi sayesinde eğer gerekirse üst gözkapağındaki yağ giderilir.

Alt Gözkapağı Ameliyatı

Alt gözkapağı ameliyatı iki kesiden biriyle gerçekleştirilebilmektedir.  Geleneksel kesi hemen alt kirpiklerden başlayarak kazayağına doğru genişler (Şekil 4-6).  Bu kesi sayesinde eğer ihtiyaç olursa deri ve yağ fazlalığı giderilir.  Alt gözkapağının gerginliği, gözlerin dış kenarlarında uygulanan kantopeksi sayesinde iyileştirilebilir.  Geleneksel kesi kolay iyileşir ve sıklıkla iki ila dört hafta içerisinde fark edilemez hale gelir.

Diğer seçenek ise alt gözkapaklarında yağ fazlası bulunanlar için uygundur fakat genç hastalarda görülen şişik alt gözkapağı gibi deri fazlalığı değildir.  Cerrah, alt gözkapağının içerisine transkonjonktival kesi adı verilen bir kesi açar.  Bu kesi sayesinde alt gözkapağında deri değil yağ alınır.  Hemen ameliyattan sonra bile kesi görülememektedir.  Dikişe gerek kalmamaktadır.

Komplikasyonlar 

Ameliyatınız iyi bir cerrah tarafından yapıldığında hem uygulamanız hem de iyileşme süreciniz muhtemelen olaysız geçecektir.  Ama en ideal koşullarda bile, yine de, komplikasyonlar meydana gelebilir.

Görme kaybı 

Bu durum, gözkapağı ameliyatı olan kişilerde 10,000’de 1’inde görülür ve genellikle gözkapağı yağının alınmasından dolayı oluşan kanamdan kaynaklanır.  Göz küresi arkasında meydana gelen kanama dışarı doğru çıkmak isteyerek retinaya baskıda bulunur ve bu gözde körlük meydana gelir.  Bu durum çok nadirdir fakat hemen hemen her zaman kalıcıdır.

Görme Bozukluğu

Hasar görmüş veya şişmiş göz kaslarından dolayı çift veya flu görme meydana gelebilir.  Olguların yüzde birinden de az oranda görülür, sıklıkla geçicidir ve genellikle birkaç gün veya hafta içinde iyileşir.

Kuru Göz Sendromu 

Kuru göz sendromu, sanki içlerine kum kaçmış gibi gözlerin kuruması ve pütürlü olması durumudur.  Bu duyarlılığa tepki olarak gözler genellikle sulanır.  Görüş flulaşır, gözler ağrılıdır ve ışığa karşı hassasiyet oldukça artar.  Çoğunlukla gözkapağı ameliyatlarından sonra geçici olarak görülen bu semptomlar, birkaç gün veya hafta içerisinde normale dönmelilerdir.  Devam etmeleri durumunda kuru göz sendromu hayat kalitenizi oldukça etkileyebilmektedir.

İnatçı kuru göz sendromu alt gözkapağı ameliyatından kaynaklanabilir; üst gözkapağı ameliyatı daha az olasılıkla sebep oluşturmaktadır.  Pek çok olası sebep bulunmaktadır.  Hepsi öngörülebilir veya önlenebilir değildir.  Kuru göz sendromu, alt gözkapağından alınan deri ve yağ miktarını kısıtlayarak ve kantopeksi uygulamasıyla alt gözkapakları sıkılaştırılarak yüksek riskli hastalarda önlenebilmektedir.

Kuru göz sendromunun tedavisi sebebiyle ilişkilidir.  Eğer alt gözkapağı gevşekliğinden kaynaklanıyorsa kantopeksi ile iyileştirilebilir.  Eğer çok fazla göz derisinin alınmasından kaynaklanıyorsa gözkapağı takviyesi ile iyileştirilebilir.  Eğer gözlerin etkin olmayan bir şekilde yaşlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman göz damlaları, gözyaşı tıpaları ve göz doktorunuz yardımcı olacaktır.

Gözkapağı Ameliyatından Beklenmesi Gerekenler

•Anestezi: Genel, sedasyon veya lokal.

•Ameliyat yeri: Muayenehane veya hastane.

•Ameliyat süresi: Otuz ila doksan dakika.

•Kalma süresi: Ayakta tedavi (aynı gün taburcu)

•Konforsuzluk: Az miktarda.  Bir ila üç gün boyunca ağrı kesici veya Tylenol kullanmaya hazır olunuz.  Bazıları ise hiçbir ağrı kesiciye ihtiyaç duymaz.

•Ödem ve Morarma: Ameliyatın içeriğine bağlı olarak üç ila on dört gün içerisinde iyileşecektir.  Sadece deri alındıysa üç ila beş gün alır.  Kantopeksi ile hem deri hem de yağ alımında yedi ila on dört gün beklemek gerekmektedir.  Başınızı sürekli yukarıda tutarak ve sık sık buz uygulayarak ödemi azaltabilirsiniz.

•Sargılar: Bulunmamaktadır.  Bir ila üç gün boyunca gözünüzün üzerine buz kompresi yapmanız istenecektir.

•Dikişler: İki ila beş gün içinde alınır.  Eğer alt gözkapağı ameliyatı kapakların içinden yapılmışsa dikişleri çıkarmaya gerek kalmayacaktır.

•Sulanan gözler: Gözlerinizin aşırı sulanmasına karşı hazırlıklı olunuz özellikle de rüzgârlı bir günde dışarıdaysanız.  Bu da genellikle birkaç hafta içerisinde düzelecektir.

•Çekik gözler: Kantopeksi olduysanız gözlerinizin yaklaşık iki hafta boyunca çekik görünmesine karşı hazırlıklı olunuz.  Dahası bu durum size rahatsızlık verecektir.

•Kontakt lensler: Yedi ila on dört gün içerisinde takılabilir.  Gölükler ise hemen takılabilir.

•Göz makyajı: Yedi ila on gün içerisinde yapılabilir.

•Halk içine çıkmak: Ameliyatın içeriğine bağlı olarak, makyaj yardımıyla üç ila on dört gün içerisinde halk içine çıkabilecektir.

•İş: Bir ila beş gün içerisinde geri dönebilecek hale geleceksinizdir, fakat görüntünüz kısıtlayıcı bir etmen olacaktır.

•Egzersiz: İki hafta içerisinde devam edilebilir.

•Güneşten korunma: Altı ay boyunca SPF 15 ve üstü.

•En son hali: Dört ila sekiz hafta içerisinde görülür.

•Sonuçların kalıcılığı: Oldukça değişiklik göstermelerine karşın, sonuçların on ila yirmi yıl devam etmesini bekleyebilirsiniz.

Gözleri Kapatamama

Eğer gözlerinizi ameliyat gününde kapatamıyorsanız hemen paniklemeyiniz.  Genellikle, bu kabiliyet kısa sürede geri gelecektir.  Eğer gelmezse, sıklıkla gözyaşı damlası ve kayganlaştırıcı madde kullanmak siz tekrar yapabilene kadar yardımcı olacaktır.

Kornea Aşınması

Ameliyat esnasında, korneanızı elinizde olmadan kaşımaya başlayabilişiniz.  Kornea aşınması oldukça ağrılıdır ve gözü bir ila üç gün örtmek suretiyle tedavi edilir.

Kemozis

Kemozis, sklera adı verilen göz beyazlarında meydana gelen şişme ve iritasyondur.  Aynı zamanda gözkapaklarının kenarlarında da şişme görülür.  Bu genellikle transkonjonktival kesi, kantopeksi uygulaması ya da her ikisi ile de ilgilidir.  Her iki durumda da semptomlar geçicidir ve steroit göz damlalarının uygun şekilde kullanılmasıyla daha hızlı iyileşecektir.

Deri Kistleri

Yara izinin oluğu bölgede moğol lekeleri adı verilen minik deri kistleri oluşabilir.  Bu genellikle dikişler beş veya daha fazla gün durduğunda daha yaygındır.  Moğol lekeleri kendi kendilerine geçmekte veya küçük bir uygulamayla muayenehanede alınabilir.

Alt Gözkapağının Çekilmesi 

Eğer alt gözkapağı irisin altına düşerse o zaman gözün beyaz kısmı görülecektir.  Buna alt gözkapağı çekilmesi veya ektropion adı verilir ve kozmetik bir problem olarak görülür , fakat aynı zamanda kuru göz sendromuna da sebep olabilir.  Bu problemin nedeni genelde gevşek alt gözkapağından kaynaklanır, fakat çok fazla deri alınmasından dolayı da meydana gelebilmektedir.  Bu çözülmesi zor bir problemdir.  Tedavi kantopeksi (alt gözkapağını sıkılaştırmak), deri naklini veya her ikisini de gerektirir.

Gözkapağı Ameliyatından Sonra Kuru Göz Sendromuna Yol Açabilecek Risk Faktörleri

1.Ameliyat öncesinde gevşek alt gözkapağının olması: eğer kantopeksi yapılmazsa, alt gözkapağı aşağı çekilir ki bu da kuru göz sendromuna sebep olur.

2.Ameliyat öncesinde gözde kuruluk olması: örneğin, ameliyattan önce düzenli olarak göz damlaları kullananlar kuru göz sendromunda yüksek risk taşırlar.

3.Ameliyat öncesi düz yanak ve patlak göz olması: bilinmeyen nedenlerden ötürü bu türlü bir anatomi kişiyi kuru göz sendromuna yatkın hale getirmektedir.

4.Kötü şans: bilinmeyen bir sebepten dolayı da kuru göz sendromu görülebilir.

Alt Gözkapağı Çekilmesi  ve  Göz kapağı Sarkıklığı

Çekilmiş bir alt gözkapağı, daha önceden yapılan bir ameliyattan veya travmadan dolayı aşağı doğru meyil vermiştir.  Sarkık alt gözkapağı ise yerçekimi veya gözkapağı gevşekliği gibi doğal sebeplerden dolayı aşağı doğru meyil vermiştir.  Görüntü benzer olabilir fakat sebep farklıdır.

Üst Gözkapağı Çekilmesi

Üst göz kapağı çekilmesi, lagoftalmus olarak da bilinir, gözü tamamen kapatamama durumudur ve aşırı deri alınmasından kaynaklanabilir.  Bu problemi düzeltebilmek için, üst gözkapağına deri nakli gerekebilir.  Deri nakilleri asla gerçek deri ile aynı görüntüye sahip değillerdir ve kozmetik sonuç maalesef memnuniyetsizlik yaratabilir.

Çukur (Çökük) Gözler

Eğer çok fazla yağ alınırsa veya geride kalan yağ ameliyattan sonra çekerse, gözleriniz içine çökecektir.  Çöküklük yeterli beslenmeme görüntüsü yaratır.  Bu en yaygın gözkapağı ameliyatı belirtilerinden biridir ve yağ enjeksiyonu ile iyileştirilebilir.

Maliyet 

Fiayat seçilecek hastaneye, cerrahın tecrübesine, alınacak hizmetin kalitesine göre değişir.Estetik cerrahide stadart fiyatları yakalamak mümkün değildir.  Araştırdığınızda çok farklı rakamlar duyduğunuzda şaşırmayınız. Maalesef cerrahi zanaatı birebir tecrübeyle alakalıdır. Bağlı olduğunuz toplumun ortalama  alım gücü üzerindeki fiyatlar her zaman sorgulanmalıdır. Cerrahınız fahiş fiyat talep ediyorsa zaten gerekli tecrübeye sahip değildir. Eğer mali durumunuz istenen fiyatı karşılamıyorsa biraz daha bekleyip-sabredip para biriktirdikten sonra tecrübeli hekimde ameliyat olmayı düşünebilirsiniz. Önemli olan sakin ve heycansız olarak karar almaktır.

Memnuniyet 

Gözkapağı ameliyatı yaşlı, sarkık, yorgun gözleri gençleştirebilir.  Çünkü gözler yüzün odak noktasıdır, gözkapağı ameliyatı tüm görüntünüzü etkileyebilir.  Uygulama ve iyileşme süresi kısmen kısa sürmektedir.  Memnuniyet genellikle yüksektir ve gözkapağı ameliyatı en çok talep edilen üç estetik işlemden biridir.

Estetik Cerrahınıza Sorulacak Sorular

Üst gözkapaklarım sarkık mı?

Alt gözkapağımın gerginliği iyi mi?

Alt gözkapağı desteğine ihtiyacım var mı?

Alt gözkapağı kesisi, gözkapağının içinde mi dışında mı olacak?

Çok fazla deri veya yağ alınmasını nasıl önlüyorsunuz?

Kuru göz sendromu riskine sahip miyim?

Alın germe işlemine de ihtiyacım var mı?

Düşüncelerin Sonuçlandırılması

Kozmetik gözkapağı problemleri deri fazlası, yağ çıkıntısı ve uygun olmayan gözkapağı pozisyonu gibi etmenlerin bütününden kaynaklanabilir.  Ameliyat bireyin ihtiyacına en yakın şekilde yapılmalıdır.  Her uygulamada olduğu gibi, risk vardır; fakat komplikasyonlar gözün etkinliğini etkisiz hale getirebileceği için burada durum biraz daha ciddidir.  İyi bir estetik cerrah bulmak ve konuyu iyi anlamak güvenli ve başarılı bir sonuç için size en iyi yolu sunacaktır.

Tayfun Türkaslan’ın çalışmalarını Facebook, İnstagram veya Youtube sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

    Doç. Dr. Tayfun Türkaslan'a Sorun