Göğüs, Meme Büyütme Estetiği

gogus-buyutme-estetgi

Göğüs-Meme büyütme en popüler kozmetik ameliyatlar arasında gelir ve yıllardır da böyle olmuştur.  Fakat estetik cerrahide yine en çok tartışılan konulardan biridir.  Uyuşmazlıklarla birlikte, maalesef, biraz kafa karışıklığına sebep olmuştur.  Bu makale, bu konuları çözmenize yardımcı olacak ve doğru kararları vermenizde ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlayacaktır.

Göğüs , Meme Büyütme : Seçiminizi Yapma

Göğüs büyütmeden önce, implantın tipi, boyutu, şekli, yoğunluğu ve yüzeyi gibi birkaç konuda önemli kararlar almanız gerekmektedir.  Ameliyat öncesinde siz ve cerrahınızın vereceği kararlar ameliyat sonrası problem riskinizi ve genel memnuniyetinizi etkileyecektir.  Göreceksiniz ki kararlar kolay değildir: her bir seçeneğin artıları olduğu gibi eksileri de bulunmaktadır.  Hangi avantajların en önemli olduğunu ve hangi dezavantajları kabul edebileceğinize karar vermelisiniz.  En iyi sonuç için siz ve cerrahınız arasında uygun bir iletişim şarttır.

Eğer cerrahınız sizi bu kararlara dahil etmezse, dahil olmak istediğinizi belirtebilirsiniz – veya başka bir cerraha görünmeyi tercih edebilirsiniz.

Bu bölüm size seçeneklerinizden ve doğal olan komplikasyon risklerinden bahsetmektedir.  Birbirleri arasındaki yakın bağlantıyı anlayabilmek için ilk önce potansiyel komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.  Sonrasında, seçenekler daha net hale gelecektir.

Göğüs , Meme  Büyütmede Riskler ve Komplikasyonlar

Her ameliyatta olduğu gibi göğüs büyütmede de belli başlı riskler bulunmaktadır.  Bu bölümü dikkatlice okuyunuz çünkü kararlarınız riskleri anlamanızla yakından ilişkilidir.  Estetik cerrahınızla konuyu etraflıca tartışmak bu potansiyel problemleri anlamada yine oldukça etkilidir.

Kapsüler Kontraktür

İyileşmenin doğal bir parçası olarak yerleştirilen bütün implant materyallerin etrafında yara dokuları oluşur.  Gerginleşmediği sürece göğüs implantının çevresindeki yara dokusu sorun teşkil etmez.  Anormal derecede gergin yara dokusuna kapsüler kontraktür adı verilir.  Göğsün katı, yapay ve hatta ağrılı olmasına sebep olabilir.  Kapsüler kontraktürler her an meydana gelebilir fakat iki zaman dilimi halinde görülme eğilimleri vardır: erken ve geç.

Erken Görülen Kapsüler Kontraktür

Ameliyatın ilk yılında meydana gelen kapsüler kontraktürler “erken kontraktür” olarak bilinirler.  Bunların çoğunun herkesin derisinde bulunan ve genellikle bir problem yaratmayan Staphylococcus epidermis adında bir tür bakteri tarafından meydana geldiği düşünülmektedir.  O kadar zararsızdır ki kırmızılık, ödem ve yüksek ateş gibi klasik enfeksiyon özellikleri bile göstermez.  Bunun yerine, etrafındaki yara dokusunu gerilmeye ve kasılmaya sevk edene kadar implantın çevresinde sabit durur.

Geç Görülen Kapsüler Kontraktür

Ameliyattan yıllar sonra görülen kapsüler kontraktürlere “geç” adı verilir.  Bunlar genellikle silikon gel implantların yırtılmasından kaynaklanır ve implantın kabuğundan çıkıntı yapan silikon jel sonucu implantın çevresindeki yara dokusu tahriş olduğunda veya iltihaplandığında meydana gelirler.  Saline implantlarda daha az geç kapsüler kontraktür görülür çünkü eğer implant sızıntı yaparsa içindeki tuz vücut tarafından emilir ve inflamatuvar oluşumunu tetiklemez.  Silikon, yine de, eğer implant yırtılırsa inflamatuvar oluşumuna sebebiyet verebilir.

Risk ve Önlemler

Yüzde 10 ila 50 arasında değişmekte olan kapsüler kontraktür oranlarıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır.  Belki de bu görünüşte farklı olan değerleri en iyi yorumlamanın en mantıklı yolu şunu unutmamaktır: ağır kapsüler kontraktür için risk yaklaşık yüzde 10 iken hafif kapsüler kontraktürde risk yüzde 50’yi bulabilmektedir.  Kapsüler kontraktürü engellemek için sarf edilen çabalar arasında ameliyat esnasında titizlikle steril tekniklerin kullanılması ve ameliyat sonrasında da implant  egzersizleri gelir.  Bu egzersizlerde  yara dokusunun nasıl esnetileceği öğretilir ki bu şekilde kapsüler kontraktür oranı düşürülebilsin.  Cerrahınız tavsiye etmeden bunlara başlamayınız.

Göğüs Büyütmenin Riskleri

•Kapsüler kontraktür

•Mamografiyi etkileme

•İmplantın yerinden çıkması

•İmplantın hava kaçırması (saline) veya yırtılması (silikon)

•Dalgalı veya kırışık olması

•Çalkalanma

•Enfeksiyon

•Meme ucundaki hislerde değişiklik

•Hematom

Tedavi

Tedavi yara dokusunun cerrahi müdahaleyle alınmasını veya kapsülektomiyi ve yeni bir implant yerleştirmeyi gerektirebilir.  İmplant aynı zamanda başka bir düzleme (yani pektoralis kasının üstüne veya altına) taşınabilir.  Eğer orta veya şiddetli kapsüler kontraktürünüz var ise, bu operasyonu tercih edebilirsiniz.  Unutmamalısınız ki, yine de, kapsüler kontraktür meydana gelebilmektedir ve sonraki ameliyatın da bu problemi çözebileceği garantisi yoktur.  Bu nedenle, eğer kontraktürünüz hafif ise, ki çoğunlukla durum böyledir, ameliyattan vazgeçmeyi ve sade bir şekilde bununla yaşamayı tercih edebilirsiniz.

Mamografiyi Etkileme

Göğüs implantları, mamogramın bütün meme dokusunu değerlendirme kapasitesini etkilemektedir.  Modern dünyada her dokuz kadından biri yaşam süreleri boyunca göğüs kanserine yakalandıkları için, erken teşhiste mamografik görüntüleme önemlidir.  Göğüs implantının varlığı, be sebeple, göğüs kanseri teşhisini erteleyebilir.  Göğüs implantı olan bayanlar için Ecklud tekniği adı verilen özel bir memogram tasarlanmıştır ve Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm mamografi tesislerinde bulunması zorunludur.

İmplantın Yerinden Çıkması

İmplantlar, yerçekimi, kapsüler kontraktür, kas zedelenmesi, iyileşme çabaları veya implantın ağırlığından dolayı orijinal pozisyonlarından çıkabilmektelerdir.

İlginçtir ki, göğüs ucu implantın oynadığı yerin tam tersine işaret edecektir.  Örneğin, eğer implant yukarı doğru oynarsa göğüs ucu aşağı tarafı gösterecektir.  Büyük boyutlu bir oynama göğsün doğal görüntüsünü tehlikeye atabilir ve tekrar merkeze oturtmak için ameliyata gereksinim olabilir.  Yerçekimi kuvvetinden dolayı, aşağı veya yana doğru hareket etmiş bir implanta kıyasla yukarı veya merkeze doğru hareket etmiş olanı düzeltmek daha kolaydır.  Eğer implantın boyutu çok büyükse aşağıda olan bir implantı yukarı çekme çabalarına belirgin bir şekilde sekte vuracaktır.  Bundan dolayı, aşağı kaymış olan daha büyük boyutlu bir implantı düzeltmek yine aşağı kaymış daha küçük bir implanta ya da yukarıya doğru oynamış büyük bir implanta kıyasla daha zordur.

Kapalı Kapsülotomi

Kapsüler kontraktürler önceleri kapalı kapsülotomi olarak bilinen bir yöntemle tedavi edilmekteydi.  Kapalı kapsülotomi cerrahi olmayan bir uygulama olup cerrah eliyle göğüs implantını sıkmaktaydı bazen hayli kuvvetli bir şekilde olsa da.  Bu hareket etrafındaki yarayı dağıtmakta ve sonrasında da göğsü yumuşatmaktaydı.  Bugün ise estetik cerrahlar, bu yöntemi implant yırtılmasına, implantın yerinden çıkmasına, hematoma, doğal olmayan bir görüntüye ve tekrar kapsüler kontraktür oluşumuna sebebiyet verdiğinden ötürü kınamaktalardır.

Kapsüler Kontraktürlerin Sınıflandırılması

•Hafif: Göğüs az da olsa sertleşmiş hissedilir ve implantın kenarları derinin üstünden hissedilebilir.

•Orta: Göğüste sertleşme hissedilir ve implantı derinin üstünde hem görmek hem de hissetmek mümkündür.  Göğüs doğal olmayan bir şekilde yuvarlak veya küremsi görünür.

•Şiddetli: Göğüs kaskatı kesilmiş, bozulmuş ve ağrılıdır.

İmplantın Hava Kaçırması veya Yırtılması

Serum veya silikon jel implantların her ikisinde de katı bir silikon dış yüzey bulunmaktadır.  Doğal olarak, bu dış yüzey yumuşak ve bükülebilir olmalı ama yırtılmamalıdır da.  Serum implantın kabuğu yırtıldığı zaman ki buna hava kaçırma denir çünkü kapalı olan Serum dışarı sızar ve vücut tarafından emilir, göğüsün küçülmesiyle sonuçlanır.  Bir yırtık ise silikon jel implantın kabuğu yırtıldığında meydana gelir.  Kapalı olan silikon jel farklı oranlarda dışarı çıkıntı yapabilir fakat göğüsün büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaz.

Ris Serum k

Tuzlu implantın hava kaçırma riski yaklaşık yılda yüzde bir civarındadır.  Silikon jel implantın yırtılması ise ilk dört yılda yaklaşık yüzde üç civarındadır ki bu da zamanlama olarak Serum implantın hava kaçırması ile neredeyse aynı düzeye getirir.  Bunun dışındaki oranlar henüz belirlenmemiş olmakla birlikte çalışmalar hala devam etmektedir.

Tedavi

Serum hava kaçırmalar yeni bir implantı yerleştirilmesi için yeni bir ameliyat gerektirmektelerdir.  Silikon yırtılmaları ise bölgedeki yara dokusunun cerrahi müdahaleyle alındığı kapsülektomiye ek olarak yenisinin koyulmasını gerektirmektedir.

Dalgalı ve Kırışık Bir Görüntü

Tuzlu bir implantın içerisinde bulunan sıvı dış yüzey çerisinde serbestçe hareket etmektedir ve adeta bir gölün yüzeyinde görülen küçük dalgalar gibi görünebilmektedir.  Bu dalgalar deriye aktarılabilir ki bu da göğsün içten ve dıştan dalgalanıyormuş gibi görünmesine neden olur.  Bu da göğse doğal olmayan bir görüntü verir.  Zayıf bayanlar özellikle bu tür dalgalanmalara maruz kalmaktadırlar çünkü implantlarını örten yumuşak doku daha azdır.

Kırışık estetik cerrahların kullandığı bir terim olmakla birlikte göğsün kenarında ve altında oluşabilen ve doğal olmayan dalgalı görüntüsünü ifade eder.  Aynı şekilde, zayıf ve Serum implantları olan bayanlarda daha sıklıkla görülmektedir.  Unutmayınız ki, bazı estetik cerrahlar dalgalı ve kırışık terimlerini birbirleri yerine kullanabildikleri için kafa karıştırıcı olabilirler.

Çalkalanma hissi

Serum da suyun yoğunluğu bulunduğu için hareket ettiğinizde çalkalanabilir.  Eğer durum buysa, bu çalkalanma sadece implantı sahip bayan tarafından görülebilir.  Kendisi için sesli ve dikkat dağıtıcı olabilir fakat diğerleri genellikle pek fark etmezler.  Silikon daha kıvamlı olduğu için çalkalanmaz.

Bir bayan Serum veya silikon seçse ameliyatın ilk birkaç haftası geçici bir çalkalanma hissi duyabilir fakat bunun sebebi farklıdır.  Ameliyattan sonra bir iyileşmeye cevap olarak insan vücudu genellikle implantın etrafındaki alanı ödem adı verilen renksiz bir sıvı ile doldurur ki bu da çalkalanmaya neden olabilir.  Vücut iyileştikçe ödem emilir ve zamanla çalkalanma da ortadan kalkar.

Enfeksiyon

Her operasyondan sonra ortaya çıkabilecek olan enfeksiyon göğüs büyütmeden sonra yıkıcı olur.  Hastaneye yatmayı, damardan antibiyotik verilmesini ve implantın çıkarılmasını gerektirebilir.  Aylar (bazı durumlarda yıllar) sonra, yeni bir implant yerleştirilebilir.  Bu zaman içerisinde göğsünüzdeki asimetri biçimsiz görünecektir.  Fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel olarak oldukça rahatsız hissedersiniz.  Neyse ki, enfeksiyon riski yüzde 1’den de azdır.

Eğer İmplantlara Nazik Davranırsam, Hava Kaçırma veya Yırtılmayı Önleyebilir Miyim?

Sezgisel olarak, bunun hava kaçırma veya yırtılmayı önleyebileceğini düşünmek mantıklıdır fakat böyle bir şey yoktur.  Göğüslerinize implant yerleştirilmemiş hallerindekiyle aynı şekilde davranmalısınız.  Hayat arkadaşınızın dokunuşlarından da endişe duyup çekimser davranmayın.  Aynı zamanda, mamogramlar genellikle hava kaçırma veya yırtılma ile bağlantılı değildir, dolayısıyla yıllık mamografilerinizi ertelemeyiniz (kırk yaş üstü bayanlara tavsiye edilir).

Hissiyat  Değişiklikleri

Büyütme sonrası göğüs ucu veya göğüs derisinde kısmi olarak veya tamamen his kaybı görülebilir.  Göğüs ucuna hissi ileten sinir genellikle küçük ve ince olduğu için cerrah ameliyat sırasında genellikle göremez.  Aynı şekilde, gerilebilir, kesilebilir veya kazara aşındırılmış olabilir.  Eğer gerildiyse hissiyat genellikle geri döner.  Eğer kesildiyse hissiyat genellikle geri gelmez.  Eğer aşındırılmış veya dağlanmışsa hissiyatın geri gelmesi olasılığı aşınma oranına bağlıdır.

Kalıcı göğüs ucu hissizliği yaklaşık yüzde 15’tir.  Eğer sizin için göğüs ucu hissiyatının kaybı kabul edilmez bir durumsa bu operasyonu çok dikkatli bir şekilde iyi düşünmelisiniz.  Başka bir seçenekse cerrahınızdan sinirin yakınlarında dağlama yapmaktan kaçınmasını sadece parmakla diseksiyon yapmasını rica etmektir ki daha düşük oranda göğüs ucu uyuşması görülmektedir.

Tersi bir problem ise göğüs ucunda hissiyatın artmasıdır ki bu da mümkündür ve oldukça can sıkıcı olabilir.  Böyle bir durum genellikle birkaç hafta içerisinde kaybolmaktadır.

Göğüs büyütme göğüs uçlarının sertleşmesini genellikle etkilemez ve hissiyat kaybı olsa bile bu durumu etkilemez.

Hematom

Hematom, ameliyat sonrasında implantın yanında kan toplanabilme durumudur.  Çoğu hematom, ya implantın yerleştirildiği gün içerisinde ya da yaklaşık üç hafta sonra görülmektedir.  Genellikle alınmaları için ek bir operasyona ihtiyaç duyulur ve tedavi edilmeyen hematomlar ağrılıdır ve kapsüler kontraktür ve enfeksiyon riskini artırırlar.  Hematom risk toplamda yüzde 2’den azdır fakat aspirin veya ibuprofen alanlarda, fiziksel olarak zor işlerde çalışanlarda ve egzersize erken devam edenlerde daha yüksektir.

Göğüs Büyütme Seçenekleri

Ameliyattan önce, kozmetik sonucunuzu ve komplikasyon riskinizi etkileyecek bir dizi karar verilmelidir.  En iyi kararları vermek zor olabilmektedir.  Her bir opsiyonu hem artılarını hem de eksilerini göz önünde bulundurarak dikkatlice gözden geçiriniz (bakınız.  Hedeflerinize öncelik verip seçimlerinizi sizin için önemli olan konuları düşünerek yapınız.  Hedeflerinizi cerrahınıza izah ediniz ki o da sizi bu kararlarınızda yönlendirebilsin.  Kararlar aşağıdakileri kapsamalıdır:

İmplantın tipiSerumlu mu silikon gel mi?

İmplantın pozisyonuKasın altında mı üstünde mi?

İmplantın yüzeyi          Pürüzsüz veya desenli?

İmplantın şekli        Gözyaşı mı yuvarlak mı?

İmplantın hacmi        Ne büyüklükte?

İmplantın profili        Belirsiz, orta veya belirgin?

İmplantın doluluğuAz veya Fazla?

Kesinin yeriGöğsün altında, göğüs ucunun çevresinde, kol atında veya göbek deliğinden?

Emzirme

Göğüs büyütmeden sonra, ne emzirme yeteneği ne de sütün içeriği değişmez.  Göğüs büyütmeden sonra, hamilelikle ilgili en büyük potansiyel problem göğsün görüntüsüdür.

İmplantın Dış Yüzeyi

Göğüs implantları su balonlarına benzerler.  Balonun dışı katı silikon denilen dayanıklı ve bükülebilir bir tür plastikten yapılmıştır.  İmplantlar ister serumlu ister silikon jelli olsun aynı durum geçerlidir.  Katı silikon, silikon jel implantlarda kullanılan silikon jelden çok farklı bir maddedir.  Katı silikon veya Silastik kalp pilleri, yapay eklemler, kalp kapakları, penis implantları ve göz için yapay lenslerde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.

Serumlu Mu  Silikon Jel Mi?

Serm implantlarda dış kısım steril tuzlu su ile doldurulmuştur; silikon jel implantlarda dış kısım likit silikon jel ile doldurulmuştur ki bu da pekmez kıvamındadır.

Serum ve Silikon Jel İmplantların Tarihçesi

Her iki türdeki implantlar 1960lardan beri kullanılmaktadır.  1992 yılında, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA),  bazı bayanlarda eklem iltihabı ve deri veremi gibi otoimmun hastalıklara sebep olabilecekleri endişesiyle silikon jel implantlar hakkında bir moratoryum yayınlamıştır.

1968’de silikon jel implantların tanışılmasından 1992’de FDA tarafından yasaklanana kadar bayanlarda olağanüstü doğal görünüp hissedildikleri için kıyas açık ara en popüler tip implant olmuşlardır.  1992’den 2006’ya kadar katı silikon dış yüzeyli saline doldurulmuş implantlar, yani saline implantlar, göğüs büyütme isteyen bayanlar için Amerika Birleşik Devletlerinde tek seçenekti.  O zamandan beri Avrupa, Güney Amerika ve Kanada’da silikon jel bayanların tercihi olmuştur.

2006’da silikon jel implantların bu tür hastalıklara sebep olmadığı somut olarak kanıtlandıktan sonra FDA kısıtlamaları kaldırdı.  Deliller, bir bayanın otoimmun hastalıklara yakalanma riskinin silikon jel implantı olanla olmayanın aynı olduğunu gösteriyordu.

Silikon Jel İmplantların Artıları ve Eksileri

Silikon jel implantların en önemli avantajı estetik olmalarıdır: o kadar yumuşak ve doğal bir hisleri var ki genellikle implantı olmayan göğüslerden ayırt edilemezler.  Aynı zamanda dalgalanma ve kırışma düşük orandadır.  Bundan dolayı, makul göğüs dokusuna sahip zayıf bayanlar bunları glandüler dokunun altında bir düzleme yerleştirmeyi tercih etmektedirler (“Kas Üstü” kısmına bakınız).  Eğer aynı bayanlar serumlu implantları seçselerdi büyük ihtimalle kendilerine pektoral dokunu altında bir düzlem tavsiye edilecekti ki dalgalanma riski azaltılsın.  Aynı zamanda, silikon serumdan daha hafif olduğu için yerçekiminden dolayı aşağı kayma riski daha düşüktür.

Silikon jel implantların dezavantajları arasında, daha yüksek maliyet  ve genellikle daha uzun bir yara izi gelir.  Daha uzun bir yara izi özellikle gereklidir çünkü silikon jel implantlar üretici tarafından önceden doldurulmuştur ve kesiden geçebilmelidir.  Genelde, büyük implantlar büyük izler gerektirir.  Bunun yanı sıra, silikonda kapsüler kontraktür riski de daha yüksektir.  Çünkü silikon implantlar yırtılmadan dolayı geç kapsüler kontraktüre sebep olabilirler oysaki serum implantlar yırtılmadan ya da hava kaçırmadan dolayı kapsüler kontraktüre yol açmazlar.

Sonuç olarak, silikon jel implantlar “sessizce” yırtılabilirler öyle ki yırtılmanın olduğuna dair dışarıda hiçbir delil yoktur.  Estetik cerrahınız tarafından yapılacak fiziksel muayene yırtıkların sadece yüzde otuzunu tanımlayabilecektir oysaki manyetik rezonans imgeleme (MRI) yırtıkların yüzde doksanını algılayabilmektedir.  Dolayısıyla silikon jel göğüs implantı olan bayanların ameliyattan üç yıl sonrasından itibaren her iki yılda bir MRI olması tavsiye edilir.

Serum İmplantların Artıları ve Eksileri

Serum implantların avantajı farz edilen (çalışmalar hala devam etmektedir) revizyon ameliyatı oranının silikon jelden daha düşük olmasıdır çünkü saline implantlar, hem erken hem geç yerine çoğunlukla erken kapsüler kontraktüre sebep olma eğilimindelerdir.  Ve dahası, yara izi genellikle kısadır çünkü saline implantlar yerleştirildikten sonra da doldurula bilinmektedir ki bu da daha küçük bir kesiğe olanak sağlamaktadır.  Serum implantların ana dezavantajı yuvarlak görünme eğiliminde olmaları ve sert doğal olmayan hissiyatlarıdır özellikle de makul göğüs dokusuna sahip zayıf bayanlarda.  Buna ek olarak, büyük serum implantlar silikona kıyasla daha yüksek aşağı kayma oranına sahiplerdir çünkü silikon rakiplerinden daha ağırdırlar.

Öneriler

Makul göğüs dokusuna sahip bayanlar silikon jel implantları tercih etme eğilimindedirler çünkü kozmetik avantajları önemlidir ve dezavantajlarını ve risklerini gölgede bırakmaktadır.  Şişman ve daha cömert göğüs dokusuna sahip bayanlar silikonun estetik avantajından daha az faydalanmaktadırlar çünkü daha fazla göğüs dokusu olan bayanlarda hem silikon hem de serum implantların yumuşak hissiyatları ve doğal görünümleri vardır.  Bundan dolayı, silikon implantların dezavantajları garanti kapsamında değildir .Burada tek istisna büyük implantlar için geçerlidir.  Eğer büyük bir implant seçilirse silikon daha az oranda aşağı kayma riskine sahiptir.

Ortalama göğüs dokusuna sahip olan bayanlar kendilerini bu iki karar arasında kalmış hissederler.  Bu bayanlar için ben hangisinin en önemlisi olduğuna karar vermelerini tavsiye ediyorum: optimal kozmetik sonuç (silikon) veya daha düşük oranda revizyon ameliyatı, daha kısa yara izi, daha az maliyet ve rutin MRI taramalarından kaçınmak (saline).  Kararlarını verdikleri zaman seçim zaten ortadadır.

İmplant Pozisyonu

İmplantlar iki yolla yerleştirilirler: göğüs ve pektoralis kasının arasına veya pektoralis kası ve kaburgaların arasına ve pek çok avantaj sağlar.  Kas üstü operasyon daha konforludur ve iyileşme de daha hızlı gerçekleşir çünkü pektoralis kasının kendisine dokunulmaz.  Göğüsleriniz hemen çekici görünürler çünkü ödem çok azdır.  Atletik yapılı kaslı bayanlarda pektoralis kasıldığında göğüs daha az bozulur.  Yeterli miktarda göğüs dokusu olan bayanlar büyük olasılıkla subglandüler yerleştirmeyi tercih edeceklerdir makul göğüslere sahip bayanlara kıyasla çünkü büyük göğüsler implantla deri arasında daha çok yastık görevi görürler.

Dezavantajlar arasında kapsüler kontraktür riskinin yüksek olması ve subpektoral yerleştirmeye nazaran mamografiyi daha çok etkilemesi gelir.  Zayıf derili, düşük yağlı veya küçük göğüslü bayanlar muhtemelen bu implantları derilerinin üzerinden hissedeceklerdir ve dalgalanma ve kırışmalar meydana gelecektir.  Büyük implantlar daha yüksek oranda aşağı kayarlar ve göğüs ucu uyuşukluğu biraz daha fazladır.

Kas Altı

Kasın altında implant pozisyonunun, submüsküler veya subpektoral yerleştirme olarak da bilinir, sunduğu avantajlar arasında kapsüler kontraktür oranının düşük olması, mamografiyi daha az etkilemesi, daha az dalgalanma ve aşağı kayma olasılığının daha düşük olmasıdır.  Küçük göğüslü zayıf bayanlar kas altına yerleştirilen implantla en iyi kozmetik sonucu alabilirler çünkü implant ve deri arasında daha fazla tampon vardır.

Dezavantajlar arasında ameliyat sonrası daha fazla ağrı olması, daha fazla ödem ve daha uzun bir iyileşme süresidir.  Ödem çok fazla olabilir ve haftalarca aylarca devam edebilir.  Bu süre zarfında göğsün üst kısmı doğal olmayan bir şekilde dolgun görünür.  Ve ödem geçtikten sonra, pektoralis kasını çalıştırdığınızda örneğin egzersiz yaparken göğüslerin hareket etmesine ve bozuk bir görüntüye sebep olabilir.

İmplantın Yerleştirilmesinde Kullanılan Terminolojiler

Subglandüler Yerine Kullanılan Diğer İsimler

Kas üstü

Kas üzeri

Göğüs altı

Göğüs ve kas arası

Subpektoral Yerine Kullanılan Diğer İsimler

Submüsküler

Kas altı

Kas aşağısı

Kasla kaburga arası

Vücut Çalışan ve Diğer Zayıf Atletik Bayanlar

Vücut çalışanlar zayıf ve kaslı olma eğilimindelerdir.  Zayıf bayanlar implantın yerleşmesinde kasın altından fayda görürken aynı şekilde kaslı bayanlar implantları kas altına yerleştirilirse daha fazla bozulma görülmektedir, sadece serum implantların mevcut olduğu zamanlarda vücutçular kendilerini bir çıkmazda bulmuşlar.  Artık silikon da seçenekler arasında olduğu için vücutçular ve diğer zayıf atletik bayanlar genellikle silikon implantlarını kas üstünde tercih etmektelerdir.  Silikon oldukları için bu implantlarda düşük derecede dalgalanma görülür zayıf bayanlar da dahil.  Kasın üzerinde oldukları için pektoralis kas esnediğinde daha az bozulma görülmektedir

İmplant Yüzeyi

İmplantın dış yüzeyi ya pürüzsüz ya da desenli olmaktadır.  Ameliyattan sonra implantın yüzeyi fark edilemez.

Desenli

Desenli implantlar mat zımpara kağıdına benzer bir yüzeye sahiplerdir.  Üretilmelerinin sebebi daha düşük kapsüler kontraktür riski taşıdıkları düşünülmesidir.  Bu doğru değildir.  Desenli implantlar, pürüzsüz implantlara kıyasla dalgalanmaya daha elverişlilerdir ve aynı zamanda daha yüksek seroma ve implantın çevresinde sıvı birikmesi olasılığına sahiplerdir.  Bu sebeplerden dolayı, çok az sayıda cerrah desenli saline implantları kullanmaktadır.

Desenli implant kullanımının önemli olabileceği tek bir durum vardır, yine de, o da gözyaşı damlası silikon jel implantların seçiminde.  2007’den itibaren bu implantlar FDA tarafından onaylanmasa da estetik cerrahlar onay almak için uğraşmaktalardır.  Gözyaşı damlası şeklindeki implantlar silikon jelle doludur ve yuvarlak silikon jel implantlardan daha serttir.  Yumuşak ve doğal hissiyatını verirlerken aynı zamanda şekillerini koruma yararı sağlarlar.  Daha sert bir tür silikon jelle dolu oldukları için desenli olmalarına karşın dalgalanma olasılığı epey azdır.  Bütün gözyaşı damlası implantlar desenlidir ki aşağı yukarı veya yana doğru dönmeleri önlensin.  Bundan dolayı, eğer gözyaşı damlası implantlar seçilecekse desenli yüzey tek seçenektir.

Pürüzsüz

Pürüzsüz implantlar daha düşük dalgalanma ve sıvı birikmesi oranına sahip olma avantajı sunarlar.  Çoğu estetik cerrah bu nedenlerden dolayı pürüzsüz implantları kullanmaktalardır.

İmplantın Şekli

İmplantlar gözyaşı damlası veya yuvarlak olabilirler.  Yuvarlak implantlar hamburger ekmeği şeklindedir.  Gözyaşı damlası implantlar alt tarafında daha dolgun ve üst kısımda biraz daha azdır .

Gözyaşı Damlası

Göğüs alt kısımda daha dolgun olduğu için bazı estetik cerrahlar gözyaşı damlası implantlarını tercih etmektelerdir.  Gözyaşı damlası implantların daha doğal bir görüntü verdiklerini fark etmişlerdir.  Diğer cerrahlar gözyaşı damlası şeklinin hiçbir farkı olmadığını özellikle de serum implantlarda çünkü vücut iyileştiğinde nasıl başlamış olursa olsun implantı yuvarlak bir şekle sokmaya zorlamaktadır.

Dizaynlarından ötürü gözyaşı damlası implantları göğsün altında dolgun kısmı alta gelecek şekilde yerleştirilmelilerdir.  Gözyaşı damlası implantlarında yaşanan bir problem ameliyattan sonra dönebilmeleridir.  Bu da yan veya baş aşağı duran bir göğüs görüntüsü vermektedir.  Rotasyon riskini azaltmak için gözyaşı damlası implantları desenlidir, yine de, yüzde yaklaşık 10 ila 20 rotasyon riskleri vardır.  Gözyaşı damlası implantları yuvarlak implantlardan yaklaşık  daha fazladır.  Bu engellerden dolayı, gözyaşı damlası kullanmakta olan estetik cerrahlar bunları oldukça küçük göğüslü veya hiç göğsü olmayan bayanlar için saklamaya çalışmaktalardır yoksa bu bayanlar göğüslerinin üst kısımlarında çok yuvarlak görünürler.

Yuvarlak

Yuvarlak implantlar pek çok avantaja sahiptir.  Göğsün altında estetik sonuçları olmadan rahatlıkla dönebilirler, desenli veya pürüzsün olabilirler ve maliyetleri daha azdır.  Bir bayan ayakta dururken içindeki madde implantın alt kısmına çekildiği için alt kısım doğal olarak daha dolgun görünecektir böylelikle gözyaşı damlası implantına da ihtiyaç bırakmamaktadır.

“Tam” Bir Submüsküler implant yerleştirmek  mümkünmü?

Bazı estetik cerrahlar “tam” submüsküler yerleştirme mücadelesi vermektedirler  bunu özellikle  kısmi submüsküler yerleştirmeyi savunanlara karşı yapmaktadırlar.  Tam submüsküler yerleştirmede, implant söylendiğine göre yüzde 100 kas tarafından örtülmüştür: pektoralis kası üstteki iç yarıyı; serratus kası ise dıştaki çeyrek kısmı ve rektus kası da alttaki çeyrek kısmı örtmektedir.  Bunun tersine, kısmi submüsküler yerleştirmede, aynı zamanda subpektoral yerleştirme olarak da bilinir, pektoralis kası implantın sadece üstteki iç yarıyı örtmektedir.

Tam submüsküler yerleştirmenin reklamını şunu iddia ederler, tam örtme durumu implant ile deri arasında daha çok tampon sağlar ve bu da implantın görülmesini veya hissedilmesini daha zorlaştırır özellikle de dıştaki alt yarısında.

Diğer estetik cerrahlar bu duruma karşı çıkarak tam submüsküler yerleştirmenin anatomik olarak mümkün olmadığına işaret ederler, bütün üç kası da implantın üzerinde birleştirme çabası göğüs şeklinde bozulmaya ve doğal olmayan bir görüntü meydana getireceğine dikkat çekmektedirler.

Gerçek muhtemelen ikisi arasında bir yerlerde bulunabilir.

Anatomik İmplantlar

Gözyaşı damlası implantlara önceleri anatomik implantlar denilmekteydi.  Bir dava sonucu anatomik teriminin hastalarda gerçek olmayan uçarı beklentiler yarattığı iddia edildi ve bu terim gözyaşı damlası olarak değiştirildi.

İmplant Ölçüsü

Doğru implant ölçüsüne karar vermek bu operasyonun en zorlu kısmı olabilir.  Çünkü kup bedenleri standartlaştırılmamıştır.  Sütyen üreticileri arasında ve hatta kendi ürünleri arasında bile değişiklik göstermektedir.  Örneğin, bir 32C sütyenin kupu 34C’ninkinden küçüktür aynı firma tarafından yapılmış olsa bile.  Dolayısıyla, cerrahınıza hangi kup bedeni istediğinizi söylemeniz pek de yardımcı olmayacaktır.  Bazı cerrahlar size arzu ettiğiniz kup bedeni sorabilirler ki genel olarak kafanızda ne hedeflediğinizi anlayabilsinler

Genellikle, implant bedenleri altı ila on sekiz sıvı ons arasında değişmektedir, yani 200-600mL, yine de daha büyük ve küçük implantlarda da bulunmaktadır.  İmplantlar 25-30 mL artış ile üretilirler.  İmplantın hacmi büyüdükçe çap ve çıkıntı da bunu takip eder.

Doğru Beden Seçimi İçin Tavsiyeler

İmplant bedenini seçerken düşünülecek pek çok faktör bulunmaktadır:

•Cerrahınızla ebatı konuşmanız faydalı olabilir.  Pek çok bayan büyütmeyi göğüslerinin diğer geri kalan vücutlarıyla orantılı olması için istemektelerdir ki bu durumda cerrahınız göğüs çapınızı ölçerek size uygun büyüklükteki implant boyunu seçecektir.  Diğerleri ise bedenlerini ya daha büyük ya da küçük istemektelerdir.  Elbette, bu yaklaşımın için bir engel de şudur ki sizin uygun ölçünüz cerrahınızınkinden farklı olabilir.

•Cerrahınıza göğüs implantları örnekleri ve bedenleri görmek istediğinizi söyleyiniz.  bunları sütyeninizin içine yerleştirerek en uygun hacmi belirleyebilirsiniz.  Aynı zamanda farklı hacimlerde doldurulmuş su balonları da kullanabilirsiniz (biraz daha meşakkatli bir iştir).  Eğer cerrahınızın beden ölçme aleti varsa, sıkı bir (veya iki) sporcu sütyeni giydiğinizden emin olunuz çünkü bu şekilde bedeniniz daha doğru ölçülecektir.  Aklıma gelmişken, pirinç dolu plastik poşetler bedeninizi ölçmede pek de kullanışlı değildir çünkü göğüs şekline uygun değillerdir.

•Eğer büyük göğüsleriniz olsun istiyorsanız bunu söylemekten kaçınmayınız.  Cerrahınızın size arzu ettiğiniz sonucu verebilmesi için tek yol hedefleriniz hakkında açık olmanızdır.  Şu an mütevazi olunacak bir zaman değildir.  Unutmayınız ki, aynı zamanda çok büyük implantların (genellikle serum) aşağı kayma olasılıkları daha yüksektir.

•30 mL kulağa çok gelmesine rağmen aslında değildir.  Bu sadece sıvı onsudur.  Dolayısıyla, örneğin, eğer 360 mL implant ile 390 mL implant arasında karar veremiyorsanız, kendinize işkence etmekten vazgeçiniz.  O kadar benzerlerdir ki eğer birini beğendiyseniz diğerini de beğeneceksinizdir.  Buna karşılık, 360 mL’nin çok küçük olduğuna karar verirseniz (ameliyattan sonra), o zaman 390 da çok küçük olurdu.  Seçiminizi iki veya üçe düşürdüğünüzde, size en büyüğünü seçmenizi tavsiye ederim çünkü sonunda daha çok memnuniyet getirecektir.

•Tek bir kup bedeni değiştirmek için gerekli olan hacimler aşağıda kabaca verilmiştir.  Birden fazla kup bedeni değişikliği için iki ya da üç ile çarpınız.  Sütyen üreticilerinin arasındaki farlılıklara dayanarak eğer bu hacimler sizin için geçerli değilse lütfen beni veya estetik cerrahınızı sorumlu tutmayınız.

Sütyen Bir Kup Beden Artırmak

Çemberiiçin Gerekli Olan Hacim

32100-200 mL

34150-250 mL

36200-300 mL

38250-350 mL

Beden Seçimindeki Tuzaklar

Aşağıdakiler implant seçiminde pek de faydalı olmayan yollardır:

•Diğer bayanların fotoğraflarını baz almayınız: sizi çok yanlış yönlendirebilir, özellikle de boy, kilo ve göğüs çapı sizinkinden farklı olanlar.

•Sütyen reklamlarından kaçınınız: hiçbir şekilde hangi beden implantın o reklamda gördüğünüz bedeni vereceğini bilemezsiniz.

•Göğüs implantları size estetik geliyor diye arkadaşınızla aynı bedeni istemeyiniz: tek yumurta ikizi olmadığınız sürece bu işe yaramayacaktır.

•“Kimse fark etmesin” umuduyla arzu ettiğinden daha küçük bir implant seçmeyiniz.  Bu insanlar genellikle daha sonrasında “Ama kimse fak etmedi!” diye şikayet edenlerdir.

•“İnternetteki herkes keşke daha büyük seçseydik diyor” diye beğendiğinizden daha büyük bir beden seçmeyiniz.  Bedenleri denerken kendinize karşı dürüst olunuz, çok büyük ihtimal kendinize uygun olan bedeni seçeceksinizdir.

İmplant Profili

Yuvarlak implantlar kabaca jel donutlar şeklinde yapılmışlardır.  Aynı şekilde üç farklı şekilde üretilmektedirler: düşük, orta ve yüksek profilli.  Hacim ne olursa olsun, aynı bedende yüksek profilli yani belirgin olan bir implanta kıyasla düşük profilli yani pek belirgin olmayan bir implantın çapı daha büyük ve çıkıntısı da daha küçüktür.

Size uygun profile objektif olarak karar vermek seçtiğiniz hacim ve göğüs çapınızdan geçmektedir.  Objektif bir konu olarak, bu estetik cerrahınıza kalmıştır.  Örneğin, eğer göğüs çapınız 13 cm ve 400 mL implantlar seçiyorsanız, o hacimde orta profildeki bir implanta uygunsunuz demektir çünkü çapı yaklaşık 13 cm’dir.  Eğer 550 mL seçseydiniz, o zaman yüksek profilli bir implant uygun olurdu çünkü çapı yine 13 cm olacaktı.  Farkı daha fazla hacimli olması için daha fazla çıkıntı yapmasıdır.  Eğer 250 mL’lik bir implant seçseydiniz, o zaman da düşük profilli bir implanta uygun düşerdiniz.  Aynı şekilde bu objektif bir konu olduğu için en iyisi estetik cerrahınıza bırakmaktır.  Genelde, seçilen implantların yaklaşık yüzde 80 ila 90’ı orta profildir.  Yaklaşık yüzde 10’u yüksek ve yüzde 5’ten de azı düşük profildir.

Bedeninize Cerrahınızın Karar Vermesine izin Vermek: İki Tarafı Keskin Bıçak

Bedeninizi cerrahınızın seçmesine izin vermenizin avantajı, estetik cerrahınızın sizin ölçülerinizi kullanarak vücudunuzla orantılı implantlar seçebilmesidir.  Dezavantajları ise cerrahınızın orantılı olarak gördüğünün daha küçük ve büyüğünü isteyebilirsiniz.  Buna ek olarak, bazı bayanların göğüs çapları vücutlarının geri kalanıyla orantılı değildir ki bu da yanlış beden seçebilme olasılığını doğurur.  Sonuç olarak, bazı estetik cerrahlar her bayanın göğüs estetiği konusunda aynı fikre sahip olmadığını düşünmeden, hastalarının kendilerinin estetik buldukları bir bedeni elde etmeye çalışırlar.

Bunun yerine, bedeni kendiniz seçmeniz göz korkutucu bir iş olabilir çünkü bunu daha önce hiç yapmamışsınızdır.  Belki de, en iyisi olmak istediğiniz beden konusunda bir fikre sahip olmak (mL olarak, kup beden değil) ve sonra da estetik cerrahınızın bu aralıktakiler için sizi yönlendirmesine izin vermektir.  Sizin vereceğiniz bilgi önemlidir, gözlemlerime dayanarak örneğin benzer vücut ve göğüslere sahip on bayan da hepsi farklı bedenler seçebilmektelerdir.

İletişim mühimdir.  Kendinize ve estetik cerrahınıza karşı arzu ettiğiniz beden konusunda ne kadar çok açık olursanız, sonuçtan da o kadar memnun kalırsınız.  Fakat unutmayınız ki, en son göğüs ölçünüz ve kup ölçüsünün garantisi yoktur.

İmplantın Doluluğu

Serum göğüs implantları üreticiden geldiklerinde boşturlar.  Ameliyat esnasında, cerrahınız istenilen hacimde her bir implantı dolduracaktır.  Her bir implantın içindeki miktar 25-30 mL kadar uygulama bitmeden önce değiştirilebilir.  Tavsiye edilen maksimum hacme kadar doldurmak, fazla doldurmak olarak a bilinir, hava kaçırma, dalgalanma ve çalkalanmayı azaltacaktır.  Bundan dolayı, implant üreticileri fazla doldurma taraftarıdır.  Tavsiye edilen hacimden fazla doldurmak genellikle üreticiler tarafından desteklenmez çünkü hava kaçırma olasılığı artmış olur.

Hava Kaçırma

Tavsiye edilen minimum kapasiteye kadar doldurulan implantların tavsiye edilen maksimum kapasiteye kadar doldurulanlardan daha fazla hava kaçırma olasılığı vardır.  İlkinin kenarları defalarca katlanır ve zayıflar tıpkı bir sayfa kağıdın aynı çizgide defalarca katlandığında incelmesi ve kolaylıkla yırtılması gibi.  Bu yüzden, implant üreticileri tavsiye edilen maksimum doldurma kapasitesini desteklemektelerdir.

Ayarlanabilen İmplantlar

En son göğüs ölçüsüne karar vermek zor olduğu için, bazı cerrahlar ayarlanabilen saline implantlar kullanmaktalardır.  Ayarlanabilen implantların küçük bir ağızlıkları(sibap) vardır (serum eklemek veya çıkarmak için) ki bu taraf göğsün altında ve deri altında kalır.  Ameliyattan sonra, cerrahınız kolaylıkla ve ağrı olmadan implantınızda serum ekleme ve çıkarması yapabilir.  En büyük zorluk arzu ettiğiniz ölçüye hala ulaşılamamış olunabilir.  Bu tip implantlarda cerrahınıza daha sora ayarlama yapabilmek için en fazla 50 mL’lik boş alan kalmış olacak.  50 mL miktarında ekleme veya azaltma göğüs ölçüsünü çok da fazla değiştirmez.  Dolayısıyla, siz ve cerrahınız yine de arzu ettiğiniz ölçüye en yakın implantı belirlemelisiniz.  Son bir dezavantaj da, eninde sonunda ağızlıkları çıkarmak için başka bir operasyona ihtiyacınız olacağıdır.  Bu dezavantajlardan dolayı, çoğu cerrah ayarlanabilen implantlar kullanmamaktalardır.

Dalgalanma ve Çalkalanma

Eğer bir su yatağınız varsa, şiltedeki su miktarının dalgalanma ve çalkalanma miktarını değiştirdiğini fark etmişsinizdir.  Aynı şey serum göğüs implantları için de gereklidir.

Farklı Ölçülerdeki Göğüsler

Eğer göğüsleriniz farklı ölçülerdeyse bu durum üç farklı şekilde halledilebilir.  Cerrahınız sizin için en iyi olan seçeneği tavsiye edecektir.

1.Farklı ölçülerde implantlar yerleştirilsin.  İmplantların farklı çapları olacağı için yeni bir asimetriye sebep olabilirsiniz.  Fakat göğüsleriniz 20 mL’den fazla birbirlerinden farklılarsa sizin için en iyi seçenek budur.

2.Aynı ölçüde implantlar yerleştirilsin ve farklı hacimlerde doldurulsun.  Bu seçenek 2o mL’den az fark eden hacimler için en uygun olandır ve sadece saline implantlar ile gerçekleştirilebilir çünkü silikon implantlar önceden doldurulmuş halde gelmektedir ve cerrah tarafında değişiklik yapılamazlar.

3.Aynı ölçüde implantlar yerleştirilsin ve hacimleri de aynı olsun.  Her iki göğüs de daha büyük olduğunda mevcut bedeninizdeki farklılık daha az belirgin olacaktır.  Bu durum 20 mL’den az farklılıklar için geçerlidir ve hastayı rahatsız etmez.

Dikkat ederseniz hangi seçeneği tercih ederseniz edin, ölçülerinizdeki farklılık ameliyattan sonra çok daha az belirgin olacaktır çünkü her iki göğüs de daha büyük olacaktır.  Diğer göğüs asimetrisiyle ilgili konular ileride bu bölümde açıklanmaktadır.

Kesinin Yeri

Kesiler göğsün altında, göğüs ucunun çevresinde, kol altında veya göbek deliğinin içerisinden yapılabilir.

Göğüs Altı

Göğüs altında olan bir kesi, aynı zamanda inframamari çizgisi de denilir, doğal deri kırışıklığı ile aynı hizada olacak ve göğsün gölgesinde kalacak şekilde gizlenir. Sıklıkla göze çarpmayacak şekilde iyileşir ve ameliyat için cerraha mükemmel bir görüş sağlar.  Fakat iyi bir şekilde iyileşmezse kıyafet giymediğiniz zamanlarda belli olacaktır.  Eğer cerrahınızın implantınızın optimal pozisyonu için göğüs çizginizi biraz daha aşağı çekmek isterse, o zaman yara iziniz kırışıklığın içinde kaybolacağına göğsünüzün altından çıkar.  Bu kesi lokasyonunun en büyük avantajlarından birisi cerrahınıza implantlarınız yerleştirildikten sonra aşağı çekebilme (eğer gerek olursa) olanağı sağlar.  Bu şekilde cerrahınız göğüs implantlarınız pozisyonunda daha iyi bir simetrisi elde etmiş olur.

Göğüs Ucunun Çevresinde

Göğüs ucunun çevresinde bulunan bir kesi, yara izini göğüs ucu derisi yani areola ile etrafındaki deri ile kesiştiği yere kamufle edebilmek için dizayn edilmiştir.  Genellikle kesi areolanın yarısı kadardır.  Bölgedeki doğal renk geçişinden dolayı iz kolay kolay belli olmaz.  Pek çok cerrah bu kesiyi, perialeolar kesi olarak da bilinen, kullanarak iyi sonuçlar elde etmektelerdir.  Fakat, göğüs ucu göğsün odak noktası olduğu için, her hangi bir kusur ne kadar küçük olursa olsun belli olacaktır.  Aynı zamanda, bu kesi göğüs ucunda hissizlik riskini az da olsa diğer kesilere göre daha fazla taşımaktadır.  Sonuç olarak, areolanın ebatı kesi ebatını kısıtladığı için küçük areolası olan bayanlar veya büyük silikon implantlar bu kesi için en iyi adaylar değillerdir çünkü implantı yerleştirme teknik olarak mümkün olmayabilir.

Kol Altı

Endoskop, yani ucunda fiber optik kamera olan kalem büyüklüğünde bir çubuk, kullanarak cerrahlar kol altındaki kesilerde, transaksiller kesi olarak da bilinir, iyi kozmetik sonuçlar elde etmişlerdir.  Silikon implantlar üreticilerden önceden doldurulmuş olarak geldikleri için, büyük silikon implantları bu kesiden geçirebilmek zor olabilir ki bu da bu kesiyi büyük silikon implantlar isteyen bayanlar için sakıncalı kılar.

Yara izi iyi bir şekilde gizlenir.  Fakat iyileştikten sonra yara izi hala belli oluyorsa gece elbiseleri, kolsuz gömlekler ve mayolardan da belli olacaktır.  Özellikle yanık veya koyu tenli bayanlarda daha da belli olmaktadır.  Aerobik yapan bayanlar için de özellikle ele verici bir unsur olabilir.

Göbek Deliğinin İçerisinden

Transumbilikal göğüs büyütme (TUBA) olarak da bilinen bu yöntem, implantların göbek deliğine yapılan küçük bir kesi ile yerleştirilmesidir.  Bu seçenek sadece serumlu implantlar için geçerlidir çünkü silikon implantlar bu kesiden geçemeyecek kadar büyüklerdir.  Aynı zamanda, çoğunlukla subglandüler yerleştirmede kullanılır çünkü göbek deliği içerisinden yapılacak subpektoral yerleştirme implantın yanlış yerleşmesi ve hematom gibi problemlere neden olabilir.  Subglandüler saline implantların pek çok estetik dezavantajları olduğu için (ör. dalgalanma, kırışma) pek çok bayan bu seçeneğin avantajından çok dezavantajı olduğunu düşünmektedir.

İzin Uzunluğu

Serum implantlar yerleştirildikten sonra dolduruldukları için cerrahınız küçük bir kesi (3-5 cm) kullanabilir.  Çünkü silikon implantlar üretici tarafından önceden doldurulurlar, kesi implantın geçebileceği büyüklükte olmalıdır.  Küçük implantlar (350 mL’den az) genellikle 3-5 cm’lik bir kesiden yerleştirilebilir.  Orta boy implantlar (350-500 mL) genellikle 4-6 cm’lik bir kesiden yerleştirilebilir.  Büyük boy implantlar (500 mL’den büyük) ise genellikle 5-8 cm’lik bir kesiye ihtiyaç duyarlar.

İzin Belli Olması

Genellikle, göğüs büyütmeden dolayı oluşan izler solar.  Nadiren de genişler ve berbat hale gelirler.  İzinizin en son hali estetik cerrahınızın kullandığı teknikten çok iyileşme sürecine bağlıdır.  İzinizin olgunlaşması bir ile iki yıl sürebilmektedir.

Estetik Konular

İmplant boyu ve şekline ek olarak, göğüs büyütme ile ilgili başka pek çok estetik konu vardır.

Göğüs Asimetrisi

Her bayanın göğüs asimetrisi vardır.   Bir göğüs diğerinden daha yukarıda, büyük veya farklı şekilde olabilir.  Göğüs uçları  şekil, pozisyon veya yükseklik olarak eşit olmayabilir.  Göğüs çizgisi pozisyon veya sekil olarak genellikle asimetriktir.  Cerrahınız muhtemelen ameliyattan önce bu asimetrileri size gösterecektir.  Bunları fark etmeniz ve anlamanız önemlidir, göğüs büyütme ile göğüs ölçüsü farklılıkları hariç çoğu asimetri iyileştirilemeyecek veya düzeltilemeyecektir.  Aslında, bazı asimetriler daha da belirgin olabilir çünkü ameliyattan sonra göğüslerinize bakmak için daha çok zaman harcayacaksınız

Belirgin Asimetri

Bazı bayanlar o kadar belirgin bir asimetriye sahiptir ve  göğüsleri birkaç kup fark etmektedir.  Bu gibi durumlarda simetriyi sağlamak için pek çok opsiyon bulunmaktadır.  İlk olarak, arzu ettiğiniz göğüs ölçüsüne karar vermelisiniz.  Her iki göğsün de küçük göğüsten daha da mı küçük yoksa büyük olandan daha da mı büyük olmasını istiyorsunuz?  Her ikisinin de mevcut göğüslerinizden birinin ölçüsüyle eşleşmesini mi istersiniz?  Ya da her ikisinin de ortasında bir ölçü daha mı iyi olur?  Ne seçerseniz seçin, asimetrinizi iyileştirmek için büyütme, germe ve azaltma bileşimi uygulanabilir – genellikle sonuçları gayet iyidir.

İmplantlar Gerçekten Düşer Mi?

İnternetteki konuşma odaları ve mesaj panoları, ameliyattan birkaç hafta sonra implantların “düşmesi” ile ilgili tartışma konularıyla dolup taşmaktadır.  Pek çok durumda, olan şey aslında bu değildir.  Ameliyattan sonra fark edersiniz, özellikle de subpektoral yerleştirmeden sonra vücudunuz implantın bulunduğu boşluğu ödem sıvısı akıtacaktır ki bu da implantın üstünde ve etrafında belirgin bir ödem oluşturacaktır ve bunun sonunda implantın üstünde şişkinlik oluşturacaktır.  Bazı kişiler bu şişkinliği implant zannederler ama bu genellikle ödem sıvısıdır.  Ödem yeniden emildiğinde sanki implant düşmüş gibi görünmektedir fakat durum böyle değildir.  Çok büyük ihtimal en başından beri bulunduğu pozisyondadır.

Memeler arası mesafe

Meme  arası(dekolte çatal, vs), memeler arasındaki mesafe anlamına gelir göğüs ölçüsü değildir.  Kültürel değerler yüzünden, göğüsler birbirlerine yakın olduklarında çekici bir göğüs arası olduğu düşünülür.  Bu nedenle, pek çok bayan göğüs büyütme ile göğüs arası elde etmeyi umut eder.  Maalesef, bu her zaman mümkün değildir.  Daha sıkı bir göğüs arası elde etme olasılığı biraz da ameliyat öncesindeki mevcut aralığa ve implantların pektoralis kasının altına veya üstüne yeyerleştirilmesine bağlıdır.  Ameliyattan önce geniş aralıklı göğüslerle başlayan bayanlar ve implantları subpektoral olarak yerleştirilenler göğüs aralıklarında çok az veya hiç iyileşme beklememelilerdir çünkü pektoralis kasının kaburgalara ve göğüs kafesine olan bağlantısı genellikle dar göğüs arasını engeller.  Kasın üzerine yapılan implant yerleştirmesi ise dar göğüs arası için daha müsaittir.  Unutmamak gerekir ki dar bir göğüs arası elde etmeye çalışmanın potansiyel bir sonucu da simastiadır.  Simmasti her iki memenin adeta birleşik durması anlamına gelir.

Beklenmesi Gerekenler

•Anestezi: Sedasyon veya genel.

•Ameliyat yeri: Muayenehane veya hastane.

•Ameliyat süresi: Bir ila iki saat arası.

•Kalma süresi: Ayakta tedavi hastası (aynı gün taburcu)

•Konforsuzluk: Kas üstüne yerleştirilen implantlardan sonra az ve orta ve kas altına yerleştirilen implantlardan sonra ise orta ve şiddetlidir.  Üç ila yedi gün ağrı kesici kullanmaya hazır olunuz.  Cerrahınızdan ameliyat esnasında uzun süre etkili lokal anestezi ilacı enjekte etmesini rica edin ki ilk gecenizi daha rahat geçirebilin.  Kas gevşeticiler yardımcı olabilir özellikle de subpektoral implantlarda.

•Morarma: Beş ila on gün içinde iyileşir.  Çoğu kişide görülmez.

•Ödem: Ameliyattan sonraki üç ila beş gün en üst seviyededir.  Bu zaman zarfında, göğüslerinizi sanki hamilelikten sonra anne sütünüz gelmiş gibi hissedebilirsiniz.  Ödem, genellikle subglandülere kıyasla subpektoral implantlarda daha fazladır.  Ameliyattan on ila on dört gün sonra, ödeminizin yüzde 50 ila 75’i çözülecektir.  Yüzde 75 ila 90’ı bir ay içerisinde ve geri kalanı da bir sonraki ay veya aylarda düzelecektir.  Eğer atletik bir vücuda sahipseniz veya ağır egzersiz yapamaya devam ederseniz ödem daha da fazla olabilir.

•Uyuşukluk: Geçici uyuşukluk, eğer olursa, iki hafta ila iki yıl arasında geçmektedir.  Kalıcı uyuşukluk ise yüzde 15 meydana gelmektedir.

•Sargılar: Bir ila beş gün içerisinde alınır.

•Dikişler: Çoğu estetik cerrah kaybolabilen dikişler kullanmaktadır ki derinin altına koyulurlar ve asla alınmak gerektirmezler.  Eğer cerrahınız kaybolmayan dikiş kullanıyorsa, derinin üzerinde belli olurlar ve beş ila yedi gün içinde alınırlar.

•Destek: Bir ila dört hafta sporcu sütyeni veya sargı kullanacaksınız.  Cerrahınız izin verene kadar balenli sütyen giymekten kaçınınız.

•İş: Eğer implantlarınız kas üstüne yerleştirildiyse üç ila yedi gün içerisinde ve implantlarınız kas altına yerleştirildiyse işe beş ila on gün içerisinde işe dönebilirsiniz.  Eğer işiniz ağır kaldırmayı gerektiriyorsa iki ila dört hafta bekleyiniz veya cerrahınızdan onay alınız.

•Egzersiz: İki ila dört hafta içerisinde devam edilebilir.

•En son hali: Ödeme bağlı olarak bir ila dört hafta içerisinde görülür.

Göğüslerde-  memede Sarkma

Göğüslerde bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak açıklanmaktadır.  Kısaca, göğüslerde sarkma göğüs ucunun göğüs çizgisine doğru veya altına sarkması durumunu ifade eder.   Göğüs implantları göğüs ucu yüksekliğini etkilemez.  Aynı şekilde, sarkık göğüs uçlarını da kaldırmaz.  Yine de, implantlar göğüs çizgisini aşağı çekebildiği için, göğüs ucunun bu çizgiyle olan göreceli pozisyonunu etkileyebilir ve sonuç olarak göğüslerdeki sarkma daha az belirgin veya hafif sarkmalarda daha az belirgin hale getirmiş olur.  Fakat göğüs sarkmaları için en kesin tedavi göğüs dikleştirmdir.

Çatlaklar

Göğüs büyütme göğüs üzerinde bulunan çatlakları iyileştirmez.  Yeni çatlakların oluşmasına neden olabilir fakat bu pek de yaygın değildir.

Göğüs Şekli

Göğüs büyütme temel olarak göğüs şeklinden çok göğüs hacmini etkiler .  Bazı göğüs şekilleri basit bir büyütmeden daha fazlasına gereksinim duyarlar.  Buna bir örnek, dar ve uzun olan tüberöz göğüstür.  Eğer estetik cerrahınız göğüs tipiniz için tüberöz teşhisi koyarsa şekli implant yerleştirmeyle iyileştirilebilir fakat bu şekle sebep olan göğüs içerisindeki lifli bantların cerrahi müdahale ile ayrılması da gerekmektedir.

“Yeni” Göğüslerinize Alışma

Yeni göğüs ölçülerinize alışmak kolay veya zor olabilir.  Bazı bayanlar hemen yeni ölçüleriyle mutlu olurlar.  Diğerlerinin ise alışmaları aylarını alabilmektedir.  Bazı bayanlar, normal hareketleri sırasında kollarının iç taraflarının göğüslerine sürtündüğünü düşünerek rahatsızlık duyabilirler.  Bu beklendik bir şeydir.  Bayanlar için ilk başlarda göğüslerinin çok büyük olduğu endişesine kapılmaları pek de nadir görülen bir durum değildir, sadece ödem geçtiğinde hayal kırıklığına uğrayacaklardır.  Bunun için kendinizi en iyi hazırlama yolu kabul edilebilir ölçüler içerisinde en büyük olanı bulmanız ve ilk başlarda kendinizi çok büyük bulabileceğinize hazırlıklı olmaktır.  Sabırlı olunuz ve aynada göğüslerinize bakmaktan vazgeçiniz.

Küre Şeklinde Göğüsler

Orta veya şiddetli kapsüler kontraktürler göğüslerin doğal olmayan bir şekilde yuvarlak görünmelerine sebep olabilirler.  Aşırı etkilenen göğüsler hindistancevizi gibi görünebilir.  Eğer Sports Illustrated’ın mayo sayısını takip ediyorsanız, pek çok örnek bulacaksınız.  (bu problemin tedavisi için bakınız “Kapsüler Kontraktür”).

Doğum Sonrası Görülen Sarkmalar

Hamilelik esnasında, göğüs derisi büyümekte olan göğüsleri taşıyabilmek için gerilir.  Doğum sonrasında göğüsler normal ölçülerine geri dönerler.  Eğer deriniz normal gerginliğine geri dönmezse göğüsler düşer.  İmplant düşmeyeceğinden dolayı, göğüs implanttan düşmüş gibi görünür.  Göğsü doğal pozisyonuna geri getirebilmek için göğüs dikleştirme gerekmektedir.

Her bayan büyütme sonrası hamile kaldıktan sonra bu kozmetik problemle karşılaşmaz.  Hamilelikleri sırasında göğüs ölçülerinde makul değişiklikler yaşayanlar ve iyi bir gerginliğe sahip olanların doğum sonrasında göğüslerinin sarkması olasılığı daha düşüktür.  Şunu unutmayınız ki hamilelikten sonra görülen sarkma hamilelikten kaynaklanır implantlardan dolayı değil.  Dolayısıyla, eğer böyle bir şey olursa implantlar olsaydı da olmasaydı da muhtemelen olurdu – sadece implantlar yerlerinde dururlarken daha kötü görünmektedir.

Simmastia

Symmastia göğüslerin ayırt edilemez bir kütle halinde bir araya gelmeleri durumudur.  Bu durum eğer göğüsler arasında bulunan deri ameliyattan sonra veya esnasında göğüs kemiğiyle olan bağlantısı koparsa meydana gelir.  Bu,  geniş aralıklı göğüslere sahip bayanların dar bir göğüs arası elde etmeye çalışmalarının bir sonucu olabilir.  Düzeltilmesi zor bir problemdir ve revizyon ameliyatı başarılı olamayabilir.  Neyse ki, Symmastia oldukça nadirdir.  Daha yaygın olan bir durum bread-loafing adı verilen, birbirlerine doğru elle ittirilmediklerinde ki o zaman belli olmaz, göğüslerin birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrı durmasıdır.

Maliyet

Fiyat seçilecek hastaneye, cerrahın tecrübesine, alınacak hizmetin kalitesine göre değişir.Estetik cerrahide stadart fiyatları yakalamak mümkün değildir.  Araştırdığınızda çok farklı rakamlar duyduğunuzda şaşırmayınız. Maalesef cerrahi zanaatı birebir tecrübeyle alakalıdır. Bağlı olduğunuz toplumun ortalama  alım gücü üzerindeki fiyatlar her zaman sorgulanmalıdır. Cerrahınız fahiş fiyat talep ediyorsa zaten gerekli tecrübeye sahip değildir. Eğer mali durumunuz istenen fiyatı karşılamıyorsa biraz daha bekleyip-sabredip para biriktirdikten sonra tecrübeli hekimde ameliyat olmayı düşünebilirsiniz. Önemli olan sakin ve heycansız olarak karar almaktır.

Sonuçların Sürekliliği ve Yeni Bir Ameliyat İhtiyacı

İnternet, göğüs implantlarının on yıl sürdüğü ve sonrasında değiştirilmeleri gerektiği ile ilgili haberlerle dolup taşmaktadır.  Bu kesinlikle doğru değildir.  İmplantlarınız ister on ister yirmi isterse otuz senelik olsunlar bir problem olmadığı sürece değiştirmeniz gerekmez.  Revizyon veya değiştirmeye sebep olan problemlerin çoğu ilk üç ay içerisinde kendilerini belli etmektelerdir (ör. Enfeksiyon, hematom, asimetri, yerinden çıkma, yanlış yerleşme).  Dolayısıyla, bu problemler ilk aylarda ortaya çıkmazsa muhtemelen bir daha da çıkmayacaklardır.  Diğer problemler, örneğin dalgalanma ve çalkalanma, başlarda, kilo kaybında veya yaşlanmadan dolayı belirgin olabilir.  Silikon implantların yırtılması, serum implantların hava kaçırması ve kapsüler kontraktür ise her implantta her an görülebilir ve siz ve implantlarınızın yaşı ilerlerken endişelenmeniz gereken başlıca hususlardır.  Fakat eğer bunların hiç biri olmazsa revizyon ameliyatına ya da yeni implantlara ihtiyacınız yoktur.  Elbette, bazı bayanlar yaşları ilerledikçe ölçülerinde değişiklik yapmak için revizyona ihtiyaç duyabilirler fakat bu implanttan kaynaklanan bir problemden dolayı olmaz.  Sonuç olarak, bazı problemler, örneğin inatçı uyuşukluk veya ağrı, ameliyat gerektirmezler çünkü ameliyat bunları iyileştirmez.

İmplantı olan her bayan yeni bir ameliyata ihtiyaç duymaz fakat er ya da geç daha önce bahsedilen sebeplerden birinden dolayı revizyon ameliyatının gerekeceğini düşünmek de ihtiyatlı bir davranış olacaktır.

Fikir Değişikliği

Göğüs implantları istediğiniz zaman çıkartılabilir.  Yine de, göğüslerde küçülme ve derinin gerginleşmesinden dolayı doğal göğüslerinizi değişmiş görebilirsiniz.  Göğüslerde küçülme veya atrofi yaşlanma ve implantın göğse yapmış olduğu baskıdan dolayı farklı oranlarda görülmektedir.  İmplantlarınız çıkarıldıktan sonra bunun geçeceğini düşünmeyiniz.

Göğüs büyütmeden sonra deriniz yeni implantı taşıyabilmek için gerilebilir.  İmplantın çıkarılmasından sonra, deriniz biraz toparlanabilir veya hiç böyle bir şey olmaz.  Derinizin toparlanma derecesi yaşınıza, implantın süresine ve hacmine bağlıdır.  Yıllar öncesinde büyük implantlar yerleştirilmiş ilerlemiş yaşta bir bayan göğüs derisinden az miktarda bir toparlama beklemelidir.  Daha küçük implantları olan daha genç bir bayan daha fazla toparlanma bekleyebilir.  Eğer altı ay içerisinde kendiliğinden tatmin edici oranda bir toparlanma gerçekleşmezse göğüs dikleştirme seçeneklerden biridir.

İpuçları

•Yuvarlak implantlar çoğu bayanlar için uygundur.  Gözyaşı damlası implantlarına kıyasla estetik olarak benzer bir sonuç verirler, implant yüzeyi  seçeneklerini daraltmazlar, potansiyel implant rotasyonu problemini önlerler ve maliyetleri daha azdır.

•Hava kaçırma, dalgalanma ve çalkalanma riskini azaltmak için serum implantlarınızın fazla doldurulmalarını isteyiniz.

•Eğer göğüslerinizin aralığı genişse ve subpektoral büyütme seçtiyseniz, dar bir göğüs arası beklemeyiniz.  İmplantlar göğüslerinizin pozisyonlarını değil – sadece hacimlerini değiştirirler.

•Serum implantı olan küçük göğüslerin biraz sert bir görüntü ve hissiyata karşı hazırlıklı olunuz.  Eğer bu kabul edilemezse silikon implantları tercih ediniz.

•Eğer diğer insanların göğüs büyütme yaptırdığınızdan şüphelenmelerini istemiyorsanız, ameliyattan önce sütyeninizi ilk birkaç ay yavaş yavaş doldurunuz ve dar kıyafetler giyiniz.  Sonrasında ise bol kıyafetler giyerek kilo aldığınızdan şikayet edin.

•Eğer otuz beş yaşından büyükseniz ameliyattan önce memogram çektirmeniz gerektiğini unutmayınız.

•Anneleri veya kardeşleri göğüs kanserine yakalanmış bayanlar  yüksek göğüs kanseri riskine sahiplerdir ve implantlar mamografiyi etkilemektedir.  Bu bayanların implantları pektoralis kasının altına yerleştirilmelidir ki en az derecede etkileşime neden olur ve daha mantıklıdır.

•Göğüs ucunda veya göğüslerde görülebilecek potansiyel his kaybını kabul etmek istemeyen bayanlar göğüs büyütme yaptırmamalılardır.

•Potansiyel olarak başka bir ameliyat ihtiyacı olabileceğini kabul etmek istemeyen bayanlar göğüs büyütme yaptırmamalılardır.

•Eğer göğüslerde sivilce oluşumuna meyilliyseniz, estetik cerrahınızdan Bactrim yazmasını rica ediniz ve ameliyattan bir hafta önce almaya başlayınız ki göğüs sivilcelerinizden kurtulabilesiniz.  Akne bakteri ile ilgilidir, bu sizin kapsüler kontraktür veya enfeksiyon riskinizi azaltacaktır.

•Ameliyattan sonra üç ila dört hafta egzersiz yapmayınız ki ödemi ve serum ile hematom riskini en aza indirebilin.

•Hayat boyu takip etmek önemlidir, ameliyattan sonra cerrahınızın görüşme ücreti alıp almadığını öğreniniz.

•Estetik cerrahınızdan ameliyat sırasında uzun süre etkili bir lokal uyuşturucu olan bupivakain kullanmasını rica ediniz ki iyileşme döneminizde de biraz olsun ağrınızı alsın.  Sadece sekiz ila yirmi dört saat sürebilmesine karşın, uyandıktan sonraki ilk ağrıları azaltmak bupivakainin etkisi geçtikten sonra daha rahat hissedebiliniz.

•Ameliyattan sonra, üreticiden alınmış bir implant kimlik kartı isteyiniz.  Çoğu doktor kayıtları sadece yedi yıl boyunca tuttukları için bu önemli dokümanların fotokopilerine sahip olmak isteyeceksiniz.

Memnuniyet

Göğüs büyütme estetik cerrahide en çok talep gören uygulamalardan biridir.  Her kozmetik cerrahide olduğu gibi, sonuçla veya memnuniyetle ilgili herhangi bir garanti yoktur.  bu ameliyatın risklerini anlayıp kabul ediyor ve ilerlemek istiyorsanız, büyük ihtimalle iyi ki yapmışım diyeceksiniz.

Düşüncelerin Sonuçlandırılması

Göğüs büyütme ile devam etme kararı kolay değildir, özellikle de implant yerleştirenlerin başka bir ameliyat olasılıkları düşünüldüğünde.  Göğüs implantları tıbbi açıdan bir hastalığı yol açmamalarına karşın yerleştirilmeleriyle ilgili pek çok risk vardır.  Bunları anlayıp göğüs büyütme ile devam etmek isteyenler estetik cerrahi uygulamaları arasında memnuniyeti en yüksek olanlardandır.

Tayfun Türkaslan’ın çalışmalarını Facebook, İnstagram veya Youtube sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

    Doç. Dr. Tayfun Türkaslan'a Sorun