Cerrahi Penis Büyütme Estetiğinde Bilinmesi Gerekenler

Cerrahi Penis Büyütme Estetiğinde Bilinmesi Gerekenler

Penis büyütme estetiği, cerrahi uygulamaları kapsamaktadır ve bu yönde operasyon gereksinimi olan kişilerin merak ettiği ana konu başlıkları söz konusudur. Bununla birlikte penis büyütme estetiği ameliyatı olacak kişilerin bilmesi gereken bazı hususlar da söz konusudur. Bu konu başlıklarına ve bilinmesi gereken özel hususlara birlikte göz atalım ve temel bilgileri size aktarmaya çalışalım.

Penis Büyütme Estetiği Gerekli midir?

Penis, hayati organ veya uzuvlarımızdan birisi değildir. Ancak cinsel yaşam, hayatımızın en önemli bileşenlerinden birisi olduğundan, fonksiyonel bir penise sahip olmak; elbette her erkeğin ihtiyacıdır. Fonksiyonel bir penisi tanımlarken ise büyüklük elbette son derece önemli bir yere sahip olacaktır.

Her ne kadar, cinsel birleşmenin başarılı bir şekilde tamamlanması için çok büyük bir penis gerekmiyor olsa da, beylerin bu noktada, daha çok sosyal öğretilerin ve söylentilerin bir sonucu olarak çekinceleri söz konusudur. 

Teknik olarak penis boyunun ortalama 15Cm olması, yeterli performansta bir cinsel bir cinsel birleşmeye ulaşmak için yeterlidir. Bu boyutta bir penis ile yeterli sertlik elde edilmesi ve erken boşalma gibi sorunların yaşanmaması halinde, mutlu bir cinsel yaşantı sürdürülebilir. Kaldı ki, Avrupa ve Ön Asya için ortalama penis boyu da yaklaşık bu kadardır. Dünyanın değişik bölgelerinde bu değer elbette değişiklik gösterebilir.

13Cm altında ve bunun çok altında penis uzunlukları ve ortalamanın altındaki penis kalınlığı halinde ise hem kadın, hem de erken cinsel birleşmeden keyif alamaması söz konusu olabilir. Bu durumda elbette mutlu bir cinsel hayattan söz edilemez. 

Bu değerlendirme kişinin kendisi tarafından yapılmalı ve bu operasyona ihtiyacı olup olmadığına öncelikle kendisi karar vermelidir. Bunun sonrasına hekimin yapacağı kontrol, bu gerekliliğin söz konusu olup olmadığı yönünde bilimsel bir kanaat elde etmek için yeterli olacaktır.

Herkes Penis Estetiği Yaptırabilir mi?

Estetik cerrahi uygulamaları, çoğunlukla isteğe bağlı uygulamalardır. Bu bakımdan genel bakışla herkes penis estetiği yaptırabilir demek doğru olacaktır. Kişinin yetişkin olması bu noktada öncelikli koşuldur. Penisin gelişimini tamamladığından emin olunduktan sonra bu uygulama yapılabilir. Tabii hekimin yapacağı muayene sonrasında kişinin bunun için uygun olmadığına da karar verilebilir. Bunun söylenmesi için mutlaka muayene gereklidir.

Penis Büyütme Ameliyatından Sonra Normal Hayata Hemen Dönülür mü?

Elbette hayır. Uygulanan yöntemin hangisi olduğuna bağlı olarak hekim tarafından hastalara belli süre cinsel birliktelik yasağı getirilir. Bu süreler, operasyonun türüne göre farklılık arz edecektir.

Cerrahi Penis Büyütme Estetiğinin Riski Var mıdır?

Her cerrahi operasyonun, ameliyat vasfı taşıyor olması sebebiyle buna bağlı evrensel riskleri vardır. Ancak uygun tıbbi ortamda ve protokollere tam anlamıyla uygun olmaları halinde, komplikasyon ve riskler minimum seviyede olacaktır.

Büyük Penisler İçin Penis Büyütme Estetiği Yapılabilir mi?

Yeterince büyük bir penise sahip olan beylerin de zaman zaman, daha büyük bir penise sahip olma arayışları söz konusu olabilir. Bu durumda hekimin yapacağı muayene neticesinde bu arayışa uygun çözümlerin söz konusu olup olmayacağına cevap verilebilir. Çoğunlukla hekimler bunu önermez ancak gerekli koşullar uygun ise kişiye bu hizmet sunulabilir.

Penis Büyütme Cerrahisinin Sonuçları Kalıcı mıdır?

Penis uzatma uygulamalarında sonuçlar kalıcıdır. Zira burada cerrahi bir uygulama vardır ve kendiliğinden geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak penis kalınlaştırma için gerçekleştirilen enjeksiyon uygulamalarında işlemin doğası gereği belli gerilemeler olabilir. Bunlar marjinal seviyede değildir ve tekrarlanmaları mümkündür.

En Çok Ne Kadar Büyüme Mümkün Olabilir?

Büyüme oranı ile ilgili net bir rakam verebilmek elbette mümkün değildir. Zira burada oransal bir artış söz konusudur. Penisin operasyon öncesindeki büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte, bu rakam 2 ile 5Cm arasında olabilir.

Penis Estetiği Spermi Etkiler mi?

Hayır. Penis estetiğinin sperm ile ilişkisi yoktur. Bu tamamen mekanik bir operasyondur ve ne spermi ne de yumurtalıkları herhangi bir şekilde etkilemez.

Penis Estetiğinde Penise Ek mi Yapılır?

Hayır. Türkiye’de uygulanan penis büyütme yöntemleri, penise ek uygulanması şeklinde değildir. Penisin mevcut forumunu, mevcut özelliklerini değiştirmeden değiştiren uygulamalar söz konusudur. Zira yöntem öncelikle penisin his durumunu değiştirmemek ve daha verimli bir cinsel birlikteliği mümkün kılmak için gerçekleştirilir.

Kaynakça:

https://www.verywellhealth.com/penile-enlargement-3300133

https://www.smartbeautyguide.com/procedures/for-men/penis-enlargement/

About Author

Doç. Dr. Tayfun Türkaslan

Doçent Doktor Tayfun Türkaslan; İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında İngiltere’de St James Seacroft University Hospital çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Yavuz Selim Hastanesine Plastik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Burada 16 ay çalıştıktan sonra eski adıyla Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi şimdiki adıyla Bezm-i alem Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 7 yıl çalıştı. 2010 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Buradaki görevinden ayrılıp kendi kurduğu Estetikport Estetik Cerrahi’de profesyonel olarak hastalarına hizmet vermeye başladı.

Related posts