Penis Büyütme Ameliyatının Komplikasyonları

Penis Büyütme Ameliyatının Komplikasyonları

Komplikasyon, beklenmeyen veya istenmeyen olumsuzlukları ifade eden bir kelimedir. Penis büyütme ameliyatı komplikasyonları da, ameliyat sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek istenmeyen ancak olasılık dahilindeki durumları ifade eder. Tabii komplikasyonlar gerçekleşmesi mutlaka beklenen durumlar değildir. İstatistiki olarak ortaya çıkan durumlar, komplikasyon listesine eklenebilirken, ameliyatın doğası gereği, her ne kadar iyi olarak tanımlanmıyor olsa da, ortaya çıkabilecek durumlar da bu listeye eklenir.

Ameliyat nedeniyle oluşabilecek şişlik, geçici morluk, yangı ve benzeri durumlar; ameliyatın doğasından kaynaklanan olağan sayılabilecek istenmeyen durumlardır. Ancak bunlar istenmiyor olsa da, insan organizmasının doğal reaksiyonu olarak ortaya çıkarlar.

Ağır komplikasyonlar ise nadir görülen ve görülmesi olağan olarak sayılmayan halledir. İlgili operasyon sırasında bir yanlışlık nedeniyle komplikasyon oluşabileceği gibi, hiç beklenmeyen bir nedenle de komplikasyon ortaya çıkabilir. Belirttiğimiz gibi bu, oldukça düşük olasılıktır ve çok az hastada beklenmeyen reaksiyon ortaya çıkar.

Ameliyat Komplikasyonları Nelerdir?

Genel ameliyat komplikasyonları başlıca kesi nedeniyle ortaya çıkacak, kanama, şişme ve ağrıdır. Ödem, dokunun kendini toplaması esnasında ortaya çıkan olağan bir durumdur ki, ağrı da buna bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Ameliyatların yaygın komplikasyonlarından bir diğeri ise enfeksiyon riskidir. Bu risk hastane enfeksiyonu ve nekahat döneminde ortaya çıkabilecek yara enfeksiyonu olarak ikiye ayrılır. Pek çok sağlık kuruluşu bu noktada gerekli tedbirleri almış olsa da, maalesef kimi zaman bu istenmeyen durum ortaya çıkabilir. Yara enfeksiyonu ise uygun pansuman ve takip ile engellenebilir veya ortaya çıkması halinde giderilebilir.

Penis Büyütme Ameliyatına Özel Komplikasyonlar Nelerdir?

Penis büyütme operasyonu her ne kadar bir iç organ operasyonu olmasa da, son derece hassas bir işlemdir. Estetik cerrahlar tarafından yapılan bu işlem, vücudun his bakımından en donanımlı organı üzerinde yapıldığından son derece dikkatli yapılmalıdır. Penis sinirlerine hasar verilmemesi ve istenenin dışında bir uzama veya kalınlaşma ortaya çıkmaması için planlı bir uygulama oldukça önemlidir.

Elbette estetik cerrahlar zaten bu yönde gerekli planlamayı yapar ve en uygun sonuçlar için çalışırlar. Bu noktada kabul edilebilir tıbbi sınırlar içerisindeki komplikasyonların giderilmesi de elbette büyük ölçüde mümkündür. 

Sünnet hataları aslında birer ameliyat komplikasyonudur. Daha sonra estetik cerrah tarafından bu sorunun giderilmesi, ameliyat komplikasyonunun giderilmesine örnektir.

Penis Büyütme Ameliyatı Komplikasyonları Ölümcül müdür?

Estetik cerrahi uygulamalarının neredeyse hiç birisi ölüm riski ile ilişkilendirilmez. Ancak uygun şartlarda yapılmayan operasyonların elbette belli riskleri olabilir. Bunların ölümcül olup olmadığına dair yorum yapabilmek mümkün değildir.

Penis Büyütme Ameliyatı Komplikasyonları Giderilebilir mi?

Ortaya çıkacak komplikasyonun türüne bağlı olarak giderilip giderilmeyeceğine dair bilgi verilmesi mümkün olabilir. Bir çok komplikasyon geçicidir ve esasında müdahale de gerektirmez. Örneğin, ameliyat sonrasında ortaya çıkan beklenen komplikasyonlar için herhangi bir işlem yapılmazken, hastanın uygun bakımı yapmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek enfeksiyon durumunda hekimin müdahalesi ile iyileşme sağlanabilir.

Penis Büyütme İşlemini Vücudun Kabul Etmeme Durumu Var mıdır?

Hayır. Penis büyütme ameliyatı bir organ veya benzeri doku nakli uygulaması değildir. Vücuda dışarıdan herhangi bir aparat da takılmaz. Vücudun mevcut potansiyeli içerisinde penisin gömülü veya kullanılamayan kısmının kullanılır hale getirilmesi uygulaması olan penis büyütme operasyonunda, vücudun kabul etmeyeceği herhangi bir unsur yoktur. Tamamen fiziksel bir uygulama olan penis büyütme operasyonundan sonra, vücut en hızlı şekilde ameliyat izlerini ortadan kaldırır ve gündelik hayata geri dönülür.

Penis kalınlaştırma işleminde ise yine vücudun kendi içerisinden alınan yağ hücreleri penise enjekte edildiğinden, herhangi bir reddetme durumu, burada da oluşmaz.

Bilimsel ve Tıbbi Çözümler Güvenlidir

Dünyaca kabul gören ve ülkemizin sağlık sisteminde de onay almış penis büyütme ameliyatı, komplikasyonları bakımından güvenli sınıfta yer alan uygulamalardandır. Sağlık kuruluşlarında, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen bu uygulamalara tıbbi onay verilmeden önce bir çok araştırma ve test yapılarak, riskleri ve komplikasyon durumları gözlemlenir.

Kabul  edilmeyecek derece ciddi komplikasyonları olan operasyonların tıbbi onay alabilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan tıbbi onayı bulunan penis büyütme ameliyatı komplikasyonlarının, kabul edilebilir komplikasyonlar sınıfında yer aldığı, beklenmeyen durumların ise yine bu eşikte yer aldığının altı çizilmelidir. İhtiyacınız ve talebinize bağlı olarak hekiminize başvurarak, penis büyütme veya penis kalınlaştırma ameliyatı olup olamayacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

About Author

Doç. Dr. Tayfun Türkaslan

Doçent Doktor Tayfun Türkaslan; İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında İngiltere’de St James Seacroft University Hospital çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Yavuz Selim Hastanesine Plastik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Burada 16 ay çalıştıktan sonra eski adıyla Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi şimdiki adıyla Bezm-i alem Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 7 yıl çalıştı. 2010 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Buradaki görevinden ayrılıp kendi kurduğu Estetikport Estetik Cerrahi’de profesyonel olarak hastalarına hizmet vermeye başladı.

Related posts