Penis Büyütme Estetiğinde PRP Kullanımı

Penis Büyütme Estetiğinde PRP Kullanımı

Trombositten Zengin Plazma (PRP) tedavisi birçok tıbbi durum için kullanılmaktadır. Başlangıçta çok çeşitli yaralanmalarda iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılan bu yöntem, artık penis büyütme ameliyatlarında tercih edilmektedir. Penis büyütme ameliyatı geçiren hastalarda PRP kullanılması gereken iyileşme süresini kısaltabilir. PRP tedavisinin temel amacı erkeklerde penis dokusunu yenilemek ve ereksiyon ve boşalma (boşalma) fonksiyonlarını iyileştirmektir. Bu sayede cinsel gücü ve performansı ve seks zevkini arttırır. Bu tedavinin bir diğer avantajı da penis dokusunu yenilemesi ve penisin kalınlığını ve uzunluğunu arttırmasıdır.Penis büyütmenin amacı farklı kaynaklarda söylendiği gibi 36cm değildir!Gerçekçi olun! iyi bildiği konuyu bilimsel verilere göre konuşmanız gerekir.

Tedavinin etkisi ile özellikle ozon PRP uygulandığında daha güçlü ereksiyon, cinsel aktiviteden alınan zevkin artması, erken boşalmanın düzelmesi, ek olarak vakum kullanılmasıyla penis boyunun artması gözlenir, büyüme en üst düzeyde olabilir. Benlik saygınızı artıracaktır. Öncelikle tedavi konusunda deneyimli bir üroloğun tavsiyesi alınmalıdır. Bu sayede hatalı veya geri dönüşü olmayan uygulamalar suistimale çok açık olduğundan istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

PRP Nasıl Kullanılır?

İlk olarak, hastadan kan alınır – bu, normal bir kan testiyle aynı prosedürdür. Yani kolunuzdaki damardan kan alınır. Buradan alınan kan yaklaşık 20 ml olmalıdır. Ekstrakte açık havada hazırlanır: Bu hazırlık için normal tüpler de kullanılabilir, ancak özel kitler mevcuttur. Bu nedenle üretimi daha kolaydır ve çıkarılacak malzeme daha kalitelidir. Toplanan kan bu kitlere (özel tüplere) aktarılır. Bu tüpler bir santrifüj cihazına yerleştirilir. Santrifüj cihazı bu tüpü kendi üzerinde çok hızlı bir şekilde döndürür. (dakikada ortalama 3000 devir) merkezkaç kuvveti kullanarak tüp içerisinde farklı katmanlardaki farklı yapılardaki hücre, protein ve sıvıların ayrılmasını sağlar. 

Bu santrifüj işleminden sonra kırmızı ve beyaz kan hücreleri gibi hücreler tüpün alt tabakasında toplanır ve üstte sudan oluşur. Bir serum oluşturulur. ma hücreleri ve büyüme faktörleri.Daha sonra bu tabakadaki sıvı bir enjektör yardımı ile ekstrakte edilir. Hastaya trombositten zengin plazma enjekte edilir: Enjektöre konulan sıvı (PRP sıvısı) penisin her iki yanından ince iğneler yardımıyla oluşturulur. Ancak bu enjeksiyon deri içine veya deri altına yapılmaz. Yapı içinde uzayan ve içe doğru (korpus kavernozum, ereksiyonu sağlayan kısım) iki tüp şeklinde yapılır. Bunun için lokal anesteziye bile ihtiyacınız yok. Çünkü yapılacak lokal anestezik iğnenin acısı bu iğnenin acısı ile aynıdır. İşlem süresi 3040 dakika arasındadır. Hastadan dakikalarca kan alınması, sonraki 2030 dakika için kan alınmasının hazırlanması. Dakika, Son 35 dakika hasta için hazırlanan sıvının enjeksiyonundan oluşur yani hastaya yapılacak işlem 56 dakika sürer.

Trombositten zengin plazma, bir yaralanma veya cerrahi insizyon bölgesinde ek iyileşme gücü sağlamak için hastanın kan hücrelerini kullanan bir tedavi yöntemidir. Kullanılan prosedür göreceli olarak şu şekildedir: 

Tedavi edilecek hastadan kan alınır. 

Bu kanın bir kısmı daha sonra trombositleri diğer kan hücrelerinden ayırmak için bir santrifüje yerleştirilir. 

Normal kanda bulunanlardan çok daha fazla trombosit içeren zenginleştirilmiş bir karışım oluşturmak için kalan kan örneğine trombositler eklenir. 

Bu trombosit açısından zengin kan daha sonra cerrahi insizyona veya yaralanma bölgesine enjekte edilir.

PRP, hastanın kendi doğal iyileşme  süreci destekleyebilir.

PRP Etkili Midir?

İyileşmeyi desteklemek için PRP kullanımı ilk olarak 1970’lerde ortaya çıktı.2006’da Stanford Üniversitesi araştırmacıları Mishra ve Pavelko tarafından yayınlanan bir çalışma, PRP’nin kronik tendinit tedavisinde önemli bir avantajı olabileceğini buldu. Ardından 2008 yılında diz eklemi için PRP uygulandı. Prosedür medyanın ilgisini çekti ve ana akım tıbbın bir parçası haline geldi. 

Kan, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, plazma ve trombositler dahil olmak üzere çeşitli farklı bileşenlerden oluşur. Trombositler kanın pıhtılaşması için gereklidir ve büyüme faktörleri adı verilen protein bileşiklerini içerir. Doktorlar hastalarına PRP tedavisi ile mümkün olan en hızlı iyileşme fırsatını sunabilirler. Penis büyütme estetiğinde PRP penis boyutunu artırmak için kullanılan cerrahi işlemler yumuşak doku hasarını en aza indirecek şekilde tasarlanır. Cerrahlar iyileşme sürecine PRP tedavilerini dahil eder ve kesi bölgelerini hızla temizler. ve iyileştirebilir. Bu da penisin sağlığı için daha iyidir.

About Author

Doç. Dr. Tayfun Türkaslan

Doçent Doktor Tayfun Türkaslan; İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında İngiltere’de St James Seacroft University Hospital çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı yıl İstanbul Yavuz Selim Hastanesine Plastik Cerrahi Uzmanı olarak atandı. Burada 16 ay çalıştıktan sonra eski adıyla Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi şimdiki adıyla Bezm-i alem Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 7 yıl çalıştı. 2010 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında Üniversite Doçenti unvanını aldı. Buradaki görevinden ayrılıp kendi kurduğu Estetikport Estetik Cerrahi’de profesyonel olarak hastalarına hizmet vermeye başladı.

Related posts